به نام خدا

بازگشتسال ۱۳۸۶ هجري شمسي (۱۹ نوشته)

۱. طرح پيشنهادي راه‌اندازي سايت اينترنتي «يك دبيرستان»مندرجات طرح اين‌هاست: هدف، سطوح كاربري، روش طراحي، ماژول‌هاي پيشنهادي و برآورد هزينه طراحي هر ماژول.
۱۳۶۸ دانلود
۲. طرح درگاه (پورتال) قرآني «فَرافِرَق»مشتمل بر ۴۰ بخش فني براي راه‌اندازي يك پورتال قابل انعطاف است. پورتالي كه امكان توسعه خود را داراست. يك هسته مركزي دارد و ده ماژول متصل به آن و باقي سامانه‌هاي مستقلي است كه از اين ماژول‌ها استفاده كرده و خود را به هسته مركزي مي‌‌چسبانند.
۱۳۸۴ دانلود
۳. تحليل نيازها و بررسي نرم‌افزارهاي مورد استفاده به همراه پيشنهاداتآن‌چه در اين نوشته حائز اهميت است، ذكر ويژگي‌هاي يك نرم‌افزار مناسب براي امور اداري است. سپس اين ويژگي‌ها با نرم‌افزارهاي موجود تطبيق داده شده و بر اساس اين تطابق پيشنهادات نهايي ارائه شده است.
۱۳۷۶ دانلود
۴. نكات پيشنهادي در پايگاه اطلاعات شهرهاي ايرانابتدا پيش‌فرض‌هاي كار بيان شده است و سپس بر اساس اين پيش‌فرض‌ها مشكلات و موانع موجود در كار تبيين گرديده است. پس از آن با توجه به دو نوع روش دستيابي به اطلاعاتي كه ذكر شده است، از دو روش استاندارد در طراحي بانك با يك روش «من‌درآوردي»، روش دوم از سوي نگارنده پيشنهاد شده است كه آن نيز در عمل به دو صورت ممكن است كه صورت دوم بسيار ساده‌تر و مؤثرتر معرفي شده و مؤكداً پيشنهاد شده است.
۱۳۳۱ دانلود
۵. پيشنهادات نرم‌افزار و وب‌سايت هادييك نامه مختصر كه اجمالاً شرح فني توليد سه نرم‌افزار؛ ورود اطلاعات، نسخه اينترنتي و نسخه CD را تبيين مي‌نمايد. در نهايت نيز كارفرما را متوجه پروژه مهم‌تري كرده است.
۱۴۱۲ دانلود
۶. آناليز اقدامات انجام‌شده و نهايي‌سازي سايت مركز۲۱ عدد پرسش است كه از اختلاف ميان كارفرما و پيمانكار برخاسته است، براي استفسار به شخصي كه گمان مي‌كردند ناظر قرارداد است داده و پاسخ‌ها در ذيل هر پرسش با رنگي ديگر درج شده است.
۸۴۳ دانلود
۷. طرح پيشنهادي لينك‌سايتطرحي نو و جديد كه در چند سرفصل بيان شده است. ابتدا ذكر شده كه لينك‌سايت چيست و روش‌هاي دسترسي به يك داده در اينترنت بيان گرديده است. مسير توليد يك لينك ترسيم شده و چهار فصل آخر شامل: نماي سايت، ويژگي‌هاي خاصّ، برنامه‌نويسي و بانك اطلاعات و زمان و هزينه مي‌باشد.
۸۹۹ دانلود
۸. نقد طرح سايت مجمع همراه با پيشنهاداتگزارش تحليلي است كه در سه بخش نظم يافته؛ نقد طرح سايت مجمع، سايت مستبصرين و پيشنهاد مشاور. بخش اول كه از همه مفصل‌تر و مهم‌تر بوده است در ۹ بند تبويب شده است.
۱۲۴۸ دانلود
۹. فهرست طرح پورتال قرآني فرافِرَقپس از بيان يك پيشگفتار، فهرست اجمالي و در نهايت فهرست تفصيلي بيان شده است. فهرست اجمالي متشكل از سه بخش پيشگفتار، اركان طرح و سخن پاياني است كه اركان طرح شامل سه بخش: مبادي، مباني و نتايج طرح مي‌باشد.
۱۳۳۲ دانلود
۱۰. كاربرگ مديريت دخل و خرج خانه همراه با گردش عملياتجدولي است با هفت ستون اصلي: رديف، نوع كالا، عنوان كالا، تاريخ درخواست، تعداد مورد نياز، گزارش عمليات و مبلغ. نوع كالا يكي از سه گزينه: خوراك، پوشاك يا بهداشتي مي‌تواند باشد. گزارش عمليات نيز شامل دو گزينه: سفارش و تحويل مي‌شود.
۱۵۳۷ دانلود
۱۱. فرم ثبت طلاقيك كاربرگ تك‌صفحه‌اي كه براي ثبت سرپايي و سريع طلاق طراحي شده است و اطلاعات اصلي را به تفكيك مشخص مي‌سازد؛ زمان ايقاع، مشخصات زوج و زوجه، مشخصات شاهد اول و دوم.
۱۳۸۵ دانلود
۱۲. طرح كمد شيشه‌اي نگهداري اسناد شخصينقشه كامل يك كمد با ارتفاعي يك‌متري و پهنايي حدود يك‌ و نيم متر، براي نگهداري اَسناد شخصي و تمامي توليدات پژوهشي فردي. هفت ستون دارد و سي طبقه كه قابل جابه‌جايي و قرار گرفتن در هر ارتفاعي مي‌باشند. متناسب براي نگهداري برگه‌‌ها و جزوات در سايز A۴. درها به صورت شيشه‌اي طراحي شده است.
۱۳۲۶ دانلود
۱۳. اعلام نظر در اختلاف ميان كارفرما و پيمانكار پروژه سايتدر ابتدا خلاصه گفتگوها و مباحثات ميان كارفرما و پيمانكار ذكر شده است و در انتهاي متن، مواردي كه ناظر سابق بايد نظر مي‌داده، نظرش را ذكر كرده است. نظر ناظر با رنگ قرمز متمايز شده است.
۱۲۱۴ دانلود
۱۴. اعلام نظر در كارهاي باقي‌مانده سايت مركزيك نوع نوشته غيرعادي است كه اطلاعاتي را در اختيار مدير فن‌آوري جديد مركز مي‌گذارد، اطلاعاتي كه معمولاً مكتوب نشده و مدير فن‌آوري سابق در ذهن دارد و هر مديري بايد از ابتدا به دست آورد كه زمان زيادي به طول مي‌انجامد.
۱۲۰۷ دانلود
۱۵. پاسخ به مشكلات فني سايت مركزنتيجه جلساتي كه با حضور مدير فن‌آوري مركز با مجري سايت گرفته شده، بخش‌هايي كه ابهام داشته است و استعلام از مدير فن‌آوري سابق نياز بوده، در اين نوشته براي بنده ارسال شده و آن‌چه به رنگ قرمز نوشته شده، پاسخ‌هاست.
۱۲۴۳ دانلود
۱۶. ماتريس طراحي گزارش‌هاي نرم‌افزار بريده جرايدچهار جدول نمايش داده شده است. اولين جدول به صورتي ماتريسي، نسبت هفت سرفصل ارزيابي را با يكديگر نشان داده، به صورت كدهايي كه هر كدام يك نوع گزارش از اطلاعات بانك خواهد بود؛ بر اساس نام روزنامه، سبك روزنامه، منبع، موضوع، انتقادي بودن، مرتبط با كدام بخش از وزارتخانه و بر اساس جهت‌گيري. بدين‌ترتيب ۳۵ عدد گزارش بايد تهيه شود كه هر كدام مي‌تواند: كامل، سالانه، ماهانه و موضوعي باشد، چيزي كه در جدول دوم ديده مي‌شود. در جدول سوّم هم اطلاعات پايه، اجمالي و يا خاصّ نمايش داده مي‌شود. يك گزارش هم در جدول چهارم معرفي شده كه تمامي اطلاعات بانك را ارائه مي‌نمايد. در نتيجه اين سامانه گزارش‌گيري، ۱۶۲ عدد گزارش مختلف را بايد ارائه نمايد.
۱۳۷۱ دانلود
۱۷. مراحل كلّي طراحي يك سايت داراي بانك اطلاعاتدر چهارده مرحله، تأسيس يك سايت يا نرم‌افزار اينترنتي مجهّز به بانك اطلاعات را توضيح داده است. از مرحله ساختارسازي براي محتوا و داده‌هاي مورد نياز، تا طراحي ساختار بانك اطلاعات و ورود اطلاعات، تا برنامه‌نويسي و تحويل سايت به كارفرما.
۱۱۵۴ دانلود
۱۸. ارزيابي طرح جديد سايت مركزتنها صفحه اول متعلق به بنده است، توضيحي است كه نسبت به طرح ارائه شده بيان كرده‌ام و بقيه صفحات متن طرح ارسالي از سوي مركز است براي نظرسنجي.
۱۲۴۰ دانلود
۱۹. أخبار في حقوق الرجالنوشته مختصري شامل ۵۱ حديث، همراه با ترجمه و ارزيابي سندي نقل شده از نرم‌افزار نورالدرايه.
۱۱۵۶ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1318با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN