به نام خدا

نقد طرح سايت مجمع همراه با پيشنهادات

نوع نوشته: نقد و بررسي
براي: مجمع جهاني اهل بيت (ع)
تاريخ نگارش: اسفند ۱۳۸۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۳
گزارش تحليلي است كه در سه بخش نظم يافته؛ نقد طرح سايت مجمع، سايت مستبصرين و پيشنهاد مشاور. بخش اول كه از همه مفصل‌تر و مهم‌تر بوده است در ۹ بند تبويب شده است.
نخستين بار بود كه تماسي از اين مجموعه با بنده گرفته مي‌شد. طلبه‌اي از هم‌دوره‌اي‌هاي مدرسه حقاني. به ساختمان با عظمت‌شان رفتم. ديدار كه تازه كرديم از طرح سايت گفت. قصد داشتند سايت جديدي بسازند. سايت قديمي مجمع را مي‌شناختم. از معدود مجموعه‌هايي بود كه وقتي ما در پارسا سايت داشتيم، سايت داشت. كم بود سايت‌هاي فارسي، آن زماني كه هنوز Unicode نيامده و سايت‌هاي ما با دانلود فونت فقط مي‌توانست فارسي‌نما باشد. مجمع آن زمان سايت داشت. حتي يادم هست كتاب معظم الغدير را هم قصد داشت در سايت بگذارد. امروز سايت جديد مي‌خواستند. در گفتگو بوديم كه معاون آمد. هم‌كلاسي خواست معرفي كند به مديرش كه شناختيم هم را. ايشان هم از دوستان بودند و در آغوش گرفتيم. دو قبضه فاميل شديم با مجمع! امّا اين خويش و قومي ديري نپاييد و فترت يافت، وقتي گزارش خود را درباره طرح ايشان نوشتم و همين نوشته است. طرح را گرفته و مطالعه كرده و نظر خود را فقط بيان داشتم. ديگر تماسي گرفته نشد، تا يك‌سال ديگر. سالي كه قصه ديگري داشت. سال بعد يكي ديگر از دوستان معاون بود و از نو طرح سايت و اين قضايا... بماند براي جاي خود تا بازگويم!
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۴۴۷ بار
همه چيز را همگان دانند. اگر مطلب فوق را مطالعه فرموده‌ايد، نظر خود را بيان نماييد:

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1367با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN