به نام خدا

بازگشتطرح سايت (۱۲۳ نوشته)

۱. گرافيك بنر سايت حكمت منيرفايل فتوشاپ لايه‌باز است كه تعداد فراواني لايه دارد تا سه نوع بنر را ارائه نمايد براي بخش بالايي سايت.
۱۹ دانلود
۲. گرافيك اصلي سامانه مديريت اطلاعات پويافايل فتوشاپ كاملاً لايه‌باز از صفحه اصلي سامانه است، با تمام اجزا و نمادها و آيكون‌هاي استفاده شده در نرم‌افزار.
۲۵ دانلود
۳. گرافيك مجموعه آيكون‌هاي آفيسدر ابعاد ۹۶ در ۹۶ پيكسل تمام آيكون‌هايي كه مربوط به نرم‌افزارهاي اصلي آفيس مي‌شود در يك فايل لايه‌باز فتوشاپ جمع شده است، تا مورد استفاده براي سايت قرار گيرد.
۲۱ دانلود
۴. گرافيك صفحه لاگين سامانه پيامك پوياصفحه نخست سامانه است كه به صورت لايه‌باز در فايل فتوشاپي ارائه شده. عناصر و اِلمان‌هاي آن از لاگين ويندوز XP اخذ شده است. سامانه‌اي كه بنا بود يك ابزار كامل براي پاسخگويي پيامكي به سؤالات پيامكي باشد.
۲۱ دانلود
۵. گرافيك اوليه سايت احكامنمونه اوليه از UI و اينترفيس سامانه اينترنتي است. فايل به صورت لايه‌باز ارائه شده است.
۱۹ دانلود
۶. گرافيك سامانه وبرايتنماي قالب پيش‌فرض براي سامانه وبرايت است كه به صورت لايه‌باز ارائه شده.
۱۸ دانلود
۷. گرافيك سايت حكمت منيرگرافيك لايه‌باز براي سايت است، با تمام اجزا و عناصر گرافيكي آن. در حقيقت UI سايت است.
۲۱ دانلود
۸. گرافيك سايت گروه پژوهش‌هاي تطبيقينما، UI يا همان اينترفيس سايت اينترنتي است كه به صورت لايه‌باز ارائه شده است.
... دانلود
۹. تطبيق امكانات سامانه پويا بر طرح سامانه جديد رزفهرستي از سوي كارفرما ارائه شده مشتمل بر خواسته‌هايي كه براي نرم‌افزار خود در نظر دارد. پيمانكاري كه قرار است كار را به انجام برساند، صفر تا صد، ساعت كار اضافه كرده و بنده نيز آن را با نرم‌افزار PDM‌ كه قبلاً طراحي كرده بودم تطبيق داده‌ام.
۱۱۰۱ دانلود
۱۰. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - داشبورديك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحات داخلي سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر از توليد اين سند بوده است.
۱۲۷۲ دانلود
۱۱. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - ويرايش ركورديك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحات داخلي سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر از توليد اين سند بوده است.
۱۳۰۰ دانلود
۱۲. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - نمايش ركورديك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحات داخلي سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر از توليد اين سند بوده است.
۱۲۴۴ دانلود
۱۳. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - ويرايش بانك‌ها و رده‌هايك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحات داخلي سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر از توليد اين سند بوده است.
۱۱۶۴ دانلود
۱۴. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - نمايش بانك‌ها و رده‌هايك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحات داخلي سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر از توليد اين سند بوده است.
۱۲۶۲ دانلود
۱۵. نماي شماتيك پيشنهاد ارتقاء PDM - صفحه نخستيك صفحه گرافيكي كه چينش عناصر و ابزارهاي صفحه نخست سامانه مديريت اطلاعات پويا را نمايش مي‌دهد. فارغ از رنگ و طرح، صرفاً نحوه قرارگيري و Layout منظور نظر بوده است.
۱۱۹۶ دانلود
۱۶. عهد هنر؛‌ شبكه ارتباطي هنرمدان شيعهشامل شش سرفصل: پيشگفتار، اهداف طرح، بستر فعاليت، گستره و مقياس، سازوكار و فرآيند، توضيحات و تبيينات. طرح يك شبكه مجازي براي ارتباط ميان هنرمندان متعهّد شيعه است. سازوكار و فرآيند طرح شامل اين موارد است: هيئت علمي، اعضاي عهد هنر، تشويق هنروران، گالري آثار، استمرار بر اصول، اصول پيشرفت، روند دستيابي، آمارهاي گويا و محدوديّت نهادها.
۱۲۰۳ دانلود
۱۷. پيشنهاد نماي سايت بسيج دانش‌آموزيمتن مفصلي‌ست شامل: موضوع، هست، دستور، آرمان، مخاطب، دانش‌آموز، نياز، محتوا، نظارت، نما، جايگزين، بسيجت‌رويد و بسيجلت.
۱۴۱۵ دانلود
۱۸. ماژول‌ها و عناصر قالب عمادفهرستي از ابزارك‌هايي كه در صفحه نخست سايت ديده مي‌شود، شامل: عناصر ثابت، عناصر كاربران عادي، منوهاي مديريت، محتواي صفحات سايت و نمادها و آيكن‌ها.
۱۳۷۱ دانلود
۱۹. شيعه‌پديامعرفي يك خطي: طرح توجيهي ويكي‌پدياي تخصّصي شيعه با توليدكنندگان محدود. شامل: تعريف دانشنامه آن‌لاين كاربرگسترده، اينترنت به مثابه بزرگترين ويكي، هزاران منبع اسلامي در معرض خطر، دو اشكال مهم ويكي‌ها؛ گم‌شدن، رهاشدن، ايده ويكي شيعه؛ ابزاري در خدمت پاسخ به شبهات.
۱۴۳۷ دانلود
۲۰. صفحه ورودي سامانه بودجه‌باننمايي ساده‌شده از صفحه اوليه سامانه است كه در اختيار هر كاربر عادي قرار مي‌گيرد. سه نقش اصلي تعريف شده در سامانه پس از درج نام كاربري و رمز عبور مي‌توانند وارد بخش مربوط به خود شوند.
۱۴۲۴ دانلود
۲۱. سايت اينترنتي ارائه‌دهنده خدمات نجومي و نجوم اسلاميشناسنامه طرح، توجيه طرح، چكيده طرح، معرفي طرح، نظر كارشناس. اين‌ها پنج بخش اصلي طرح‌نامه مي‌باشند.
۱۴۴۳ دانلود
۲۲. صفحه كارهاي ارجاع‌شده به نهاد بودجه‌گذار در بودجه‌بانفهرستي اجمالي از كارهاي ارجاع‌شده به نهاد بودجه‌گذار در اين تصوير شماتيك ديده مي‌شود. معمولاً اموري كه به نهاد بودجه‌گذار ارجاع مي‌شود مربوط به درخواست بودجه براي يك برنامه، طرح يا پروژه است.
۱۳۰۲ دانلود
۲۳. صفحه كارهاي ارجاع‌شده به كارفرما در سامانه بودجه‌باننمايي شماتيك از صفحات داخلي كارتابل يا همان «كارهاي ارجاع‌شده» است. اطلاعات هر فرم هنگامي كه در كارتابل نمايش داده مي‌شود،‌ حاوي ملحقاتي خواهد شد كه امكان تصويب يا ردّ را براي نهاد فراهم مي‌آورد. دگمه‌هايي كه ذيل ركورد درج خواهد شد، تصميم نهايي نهاد را ثبت مي‌كند.
۱۵۴۴ دانلود
۲۴. صفحه ميزكار نهاد بودجه‌گذار در سامانه بودجه‌بانيك اسكچ از ميز كار نهاد بودجه‌گذار است. ميز كار فضايي است كه كاربر در اولين ورود به سامانه با آن مواجه مي‌شود و در حقيقت صفحه پيش‌فرض كار او با سامانه است. اين صفحه حاوي اطلاعات خلاصه‌اي از فعاليت‌هاي انجام شده، آمارهاي مالي و پيشرفت‌هاي پروژه‌هاست. ارقام بودجه نيز در اين صفحه ديده مي‌شوند و دسترسي كارفرما به بخش‌هاي اصلي سامانه فراهم مي‌گردد.
۱۲۶۱ دانلود
۲۵. صفحه فهرست نهادها براي نهاد بودجه‌گذار در سامانه بودجه‌بانتصوير ساده‌شده‌اي از فهرست نهادها در سامانه. از طريق نمادهاي مقابل عنوان هر نهاد، مي‌توان به فهرست نهادهاي زيرمجموعه آن دسترسي داشت، آن را حذف كرد و يا به صفحه ويرايش اطلاعات منتقل شد.
۱۲۶۶ دانلود
۲۶. صفحه مشخصات نهاد عملگر براي نهاد بودجه‌گذار در بودجه‌باننمايي ساده‌شده از صفحه نمايش اطلاعات تفصيلي (Detail) نهادها. هر صفحه تنها اطلاعات يك فرم را نمايش مي‌دهد و از طريق فهرست سمت چپ صفحه مي‌توان اطلاعات فرم‌هاي ديگر را ديد. فيلدهاي تركيبي دسته‌اي از فيلدها هستند كه معمولاً در ساير نرم‌افزار (مانند: Access) به زيرفرم (Sub form) معروف شده‌اند.
۱۳۳۹ دانلود
۲۷. صفحه بودجه كلّ نهاد بودجه‌گذار در سامانه بودجه‌باننهاد بودجه‌گذار از طريق صفحه‌اي كه نماي شماتيك آن در اين تصوير ديده مي‌شود مي‌تواند بودجه كلّ سامانه را تنظيم كرده و آمارهايي از اعتبارات درخواستي و مصوّب را مشاهده كند. در صورت بروز كسري بودجه، مراتب از طريق آلارم سرخ‌رنگي در پايين صفحه به اطلاع مي‌رسد، تا نهاد مذكور بتواند با كاستن از اعتبار اعطايي، آن را رفع نمايد.
۱۴۴۳ دانلود
۲۸. صفحه فهرست پروژه‌ها براي نهاد بودجه‌گذار در بودجه‌باناين تصوير حاكي از صفحه‌اي‌ست كه نهاد بودجه‌گذار از طريق آن تمامي برنامه‌هاي كلان نهادها را مشاهده مي‌نمايد. هر برنامه حاوي زيرمجموعه‌هاي بي‌شماري‌ست كه در نهايت به «پروژه‌ها» ختم خواهند شد.
۱۳۸۵ دانلود
۲۹. ترابط داده‌هاي سامانه اطلاعاتي بودجه‌بانده نوع داده كه بنا بود در بانك اطلاعات به صورت مرتبط مديريت شود فهرست شده و روابط يك‌سويه‌اي ميان آن‌ها ترسيم شده. روابطي كه به نظر منطقي و كاربردي و منطبق بر جريان واقعي اطلاعات باشد.
۲۰۸۳ دانلود
۳۰. ترتيب دسترسي نهاد بودجه‌گذار به سامانه بودجه‌بانمعمولاً حركت در يك سايت اينترنتي تابع ترتيبي‌ست كه براي دسترسي به صفحات در نظر گرفته شده است. راهبري (Navigation) نهادي كه بودجه‌گذاري را برعهده دارد و به نحوي كارفرما محسوب مي‌گردد در اين نمودار به نمايش درآمده است.
۱۴۰۶ دانلود
۳۱. ترتيب دسترسي نهاد عملگر به سامانه بودجه‌بانمعمولاً حركت در يك سايت اينترنتي تابع ترتيبي‌ست كه براي دسترسي به صفحات در نظر گرفته شده است. اين نمودار راهبري (Navigation) نهاد عملگر را در ميان صفحات سامانه نمايش مي‌دهد. بر همين اساس منوها طراحي مي‌شود.
۱۴۵۶ دانلود
۳۲. ترتيب دسترسي مدير سامانه بودجه‌بانمعمولاً حركت در يك سايت اينترنتي تابع ترتيبي‌ست كه براي دسترسي به صفحات در نظر گرفته شده است. راهبري (Navigation) مدير سايت در يك نمودار نمايش داده شده است.
۱۲۷۰ دانلود
۳۳. راهنماي جداول اطلاعاتي سامانه بودجه‌بانهمه جداول پيشنهادي براي حفظ داده‌هاي نرم‌افزار در اين سند معرفي شده‌اند. ابتدا فيلدهاي اصلي جدول و سپس توضيح آن بيان شده است.
۱۲۳۴ دانلود
۳۴. پيشنهاد گزارشات سامانه بودجه‌بانحاوي سه سرفصل: نيازهاي گزارشاتي، گزارشات پيشنهادي و ماتريس گزارشات.
۱۲۶۴ دانلود
۳۵. صفحه پروژه‌هاي تابعه نهاد عملگر در سامانه بودجه‌باناين تصوير نمايي شماتيك از صفحه‌اي‌ست كه نهاد عملگر ارشد مي‌تواند فهرست پروژه‌هاي نهادهاي تابعه خود را در آن مشاهده نمايد. وي از طريق رنگ پس‌زمينه متوجه ميزان پيشرفت پروژه شده و با كليك بر روي نماد مقابل هر عنوان مي‌تواند پروژه‌هاي ذيل هر طرح يا برنامه را مشاهده كند. سطوح «پروژه، طرح، برنامه» توسط مدير سامانه تنظيم مي‌شود.
۱۳۵۴ دانلود
۳۶. صفحه فهرست پروژه‌هاي تحت نظارت نهاد در سامانه بودجه‌بانپاره‌اي از نهادهاي عملگر در قالب ناظر عمل مي‌نمايند و بر اجراي پروژه نهادي كه هم‌تراز آن‌هاست نظارت مي‌كنند. اين صفحه فهرست پروژه‌هايي را نمايش مي‌دهد كه تحت نظارت نهاد جاري قرار دارند. رنگ پس‌زمينه، فرآيندنماي (Progress bar) پروژه بوده و ميزان پيشرفت را نمايش مي‌دهد. نمادي براي ورود به صفحه گزارش پروژه در مقابل عنوان هر پروژه قرار گرفته است.
۱۲۳۵ دانلود
۳۷. صفحه ميزكار نهاد عملگر در سامانه بودجه‌باننماي ساده‌شده‌اي از ميز كار نهاد عملگر در سامانه است. هر نهاد در صفحه نخست، آمار خلاصه‌اي از وضعيت جاري مشاهده مي‌كند و ارقامي را از وضعيت مالي بودجه‌ها مي‌بيند. دسترسي به بخش‌هاي اصلي سامانه نيز براي او فراهم گرديده است.
۱۲۳۸ دانلود
۳۸. صفحه فهرست پروژه‌هاي پيشنهادي نهاد عملگر در سامانه بودجه‌بانيك اسكچ از صفحه‌اي كه فهرست پروژه‌ها يا طرح‌هاي نهاد عملگر را به وي نشان مي‌دهد. رنگ پس‌زمينه هر عنوان، در حقيقت فرآيندنماي (Progress bar) آن است. نمادهاي پيش‌روي هر عنوان دسترسي به گزارش پيشرفت پروژه، فهرست پروژه‌هاي زيرمجموعه طرح، حذف يا ويرايش را فراهم مي‌نمايد.
۱۳۴۹ دانلود
۳۹. صفحه فهرست توابع نهاد عملگر در سامانه بودجه‌باننمايي شماتيك از صفحه‌اي كه فهرست نهادهاي تابعه را نمايش مي‌دهد. هر نهاد عملگر مي‌تواند به هر تعداد كه مايل است نهاد تابعه در ذيل خود تعريف نمايد. مثلاً وزارت ارشاد اداراتي در هر استان دارد كه نهادهاي تابعه آن محسوب مي‌گردند. نهادهاي تابعه مي‌توانند مجري پروژه يا ناظر آن باشند. مي‌توانند خود نيز نهادهاي زيرمجموعه تعريف نموده و اجراي پروژه يا نظارت را به آن‌ها واگذارند.
۱۲۷۹ دانلود
۴۰. صفحه فهرست بودجه نهاد عملگر در سامانه بودجه‌بانهر نهاد عملگر از طريق صفحه‌اي كه لاي‌اوت آن ديده مي‌شود مي‌تواند كلّ بودجه مصوّبي كه در اختيار وي قرار گرفته است را مشاهده نموده و تخصيص آن به هر پروژه را ببيند. در صورت كسري بودجه، بيشتر بودن هزينه‌هاي ثبت شده در پروژه‌ها از بودجه مصوّب نهاد، مبلغ كسري در جعبه‌اي قرمز رنگ آلارم خواهد شد. نهاد مي‌تواند با تقليل بودجه‌هاي تخصيصي به هر پروژه اين كسري را رفع نمايد.
۱۳۴۲ دانلود
۴۱. صفحه فهرست كاربران براي مدير سامانه بودجه‌باننمايي از سامانه را نشان مي‌دهد كه فهرست كاربران ارشد در آن قرار دارد. كاربران ارشد سامانه مشتمل بر نهاد بودجه‌گذار و نهادهاي عملگر رده اول است. از طريق نمادهاي مقابل هر عنوان امكان ريست رمز، حذف و مشاهده فعاليت‌هاي كاربر در سامانه براي مدير ارشد وجود دارد.
۱۳۶۲ دانلود
۴۲. صفحه اضافه كاربر براي مدير سامانه بودجه‌باناز طريق صفحه‌اي كه اسكچ آن در اين تصوير ديده مي‌شود، مدير سامانه مي‌تواند نهادهاي اصلي را تعريف نمايد. نهادهايي كه يكي از آن‌ها لزوماً بودجه‌گذار و باقي، عملگرهاي سطح اول سامانه مي‌باشند.
۱۳۹۹ دانلود
۴۳. صفحه سطح‌بندي ركوردهاي بانك نهادهاي سامانه بودجه‌بانمعمولاً ركوردهاي بانك‌هاي اطلاعات وضعيتي هم‌عرض و هم‌تراز دارند. اما بانك طرح‌ها در اين سامانه وضعيتي متفاوت دارد. سطوحي براي ركوردها تعريف شده است كه آن‌ها را به صورت سلسله‌مراتبي و درختواره‌اي نظم مي‌دهد. اين صفحه از سامانه امكاني را پديد مي‌آورد تا مدير بتواند طبقه‌بندي سطوح را تعريف نمايد. ركوردها با اتصال به سطح، از اين طبقه‌بندي تبعيّت مي‌نمايند، به اين ترتيب كه مثلاً هميشه هر «پروژه» تحت يك «برنامه» تعريف مي‌شود.
۱۳۷۴ دانلود
۴۴. صفحه تنظيمات سامانه بودجه‌باننماي شماتيك از صفحه‌اي كه فهرست تنظيمات اصلي سامانه را در اختيار مدير قرار مي‌دهد. مدير براي ويرايش اين تنظيمات اصلي مي‌تواند بر روي نماد مقابل هر عنوان كليك كند.
۱۳۹۱ دانلود
۴۵. صفحه ويرايش تنظيمات سامانه بوجه‌بانمدير سامانه پس از انتخاب گزينه ويرايش هر يك از تنظيمات اصلي سامانه، به اين صفحه وارد شده و امكان تغيير مقدار آن تنظيم را دارد.
۱۲۸۷ دانلود
۴۶. صفحه فهرست فرم‌ها در بانك نهادهاي سامانه بودجه‌باننمايي ساده‌شده از صفحه‌اي كه فهرست فرم‌هاي يك بانك اطلاعات را در نرم‌افزار نمايش مي‌دهد. مدير سامانه از طريق نمادهايي كه در مقابل هر عنوان قرار گرفته دسترسي به حذف و صفحه ويرايش دارد. هر بانك لزوماً يك فرم اصلي دارد كه با رنگي متمايز نمايش داده مي‌شود.
۱۲۵۶ دانلود
۴۷. صفحه فهرست فيلدهاي بانك نهادها در سامانه بودجه‌باناين نماي از نرم‌افزار، فيلدهاي يك فرم را به صورت فهرست‌وار نمايش مي‌دهد. مدير سامانه مي‌تواند هر فيلد را حذف نموده و يا نام آن را ويرايش كند.
۱۳۴۶ دانلود
۴۸. صفحه تعريف فيلد پيش‌فرض بانك در سامانه بودجه‌بانيكي از مشكلاتي كه در سامانه pdm با آن مواجه بوديم انحصار يك فيلد براي نمايش ركورد در فهرست‌ها بود. اين صفحه بخشي از سامانه را نمايش مي‌دهد كه مدير مي‌تواند براي هر بانك يك فيلد تركيبي به عنوان «شاخص» بسازد. شاخصي كه در تمامي فهرست‌ها بيانگر ركورد مورد نظر باشد.
۱۳۱۲ دانلود
۴۹. صفحه اضافه فيلد به بانك نهادها در سامانه بودجه‌بانبا توجه به اين‌كه معماري اين نرم‌افزار برگرفته از pdm است، سامانه مديريت بانك اطلاعاتي كه قبلاً طراحي شده (pdmdemo.ir)، لذا همان تنوّع فيلد را در طراحي ساختار هر بانك دارد. اين صفحه نمايش‌دهنده بخشي از سامانه است كه مدير از طريق آن مي‌تواند فيلدهاي مورد نظر خود را به فرم منتسب كند. سيزده نوع فيلد براي اين سامانه در نظر گرفته شده است.
۱۳۶۹ دانلود
۵۰. صفحه ميزكار براي مدير سامانه بودجه‌بانهر كدام از كاربران سامانه يك صفحه اوليه دارد كه ميز كار او محسوب مي‌شود. اين ميز كار بايد اطلاعات مورد نياز را در اختيار گذاشته و دسترسي به بخش‌هاي اصلي را فراهم نمايد. اين نماي ساده‌شده، ميز كار مدير سامانه را نشان مي‌دهد.
۱۴۱۰ دانلود
۵۱. صفحه انتخاب نهاد بودجه‌گذار در سامانه بودجه‌بانتنها يك نهاد مي‌تواند كارفرما باشد و بودجه‌گذاري را بر عهده بگيرد. مدير سامانه از طريق صفحه‌اي كه نماي شماتيك آن در اين سند ديده مي‌شود مي‌تواند نهاد بودجه‌گذار را انتخاب نمايد.
۱۲۸۴ دانلود
۵۲. صفحه فهرست نهادها براي مدير سامانه بودجه‌باناين نماي شماتيك از نرم‌افزار،‌ صفحه‌اي را نشان مي‌دهد كه فهرست ركوردهاي بانك را نمايش مي‌دهد. سه نماد در مقابل عنوان هر ركورد وجود دارد كه امكان نمايش زيرمجموعه‌ها، حذف يا ويرايش را فراهم مي‌آورد.
۱۳۳۸ دانلود
۵۳. صفحه اضافه نهاد براي مدير سامانه بودجه‌باننماي ساده‌شده از صفحه‌اي از نرم‌افزار است كه امكان ورود اطلاعات به بانك مي‌دهد. در اين صفحه كاربر انواع فيلدي كه براي فرم مورد نظر از بانك تعريف شده است را مشاهده كرده و مي‌تواند تكميل نمايد. انواع فيلدها: عبارت، عدد، انتخاب از ليست (كامبو)، چك‌باكس، راديويي، انتخاب از اطلاعات پايه (متاديتا)، ايميل، نشاني سايت، تاريخ، تصوير، فايل ضميمه، انتخاب از بانك ديگر (لوك‌آپ) و فيلد متني (متن طولاني). هر فيلد كه در موقع تعريف بانك گزينه «تكرارپذيري»شان فعّال باشد، علامت «بعلاوه» در كنارشان ديده مي‌شود كه امكان تكرار آن‌ها به هر تعداد وجود دارد.
۱۳۰۴ دانلود
۵۴. صفحه مديريت بانك‌ها براي مدير سامانه بودجه‌بانيك نماي شماتيك (لاي‌اوت، اسكچ) از صفحه نرم‌افزاري است كه بر روي وِب كار مي‌كند. در اين صفحه ساختار چهار بانك اصلي نرم‌افزار مديريت مي‌شود. با كليك بر روي عنوان هر بانك، فرم‌هاي ذيل آن نمايش داده مي‌شوند.
۱۳۱۳ دانلود
۵۵. نماي پيشنهادي «نقشه سايت» در سايت استاتيكصفحه‌اي است كه براي «نقشه پايگاه» پيشنهاد شده است. اين سند در اختيار پيمانكار قرار داده شد تا بر اساس آن اين بخش از سايت را طراحي نمايد.
۱۵۰۷ دانلود
۵۶. ملزومات راه‌اندازي سايت براي يك شخصسه فعاليت مهم براي راه‌اندازي سايت ذكر شده است و سپس هزينه تخميني هر كدام بيان گرديده. متني است بسيار خلاصه كه تنها به ذكر نيازمندي‌هاي مالي و امكاناتي و نيروي انساني راه‌اندازي و نگهداري يك سايت براي شخصيتي حوزوي پرداخته است.
۱۳۸۰ دانلود
۵۷. فهرست عناوين اوليه سايت مجمع پيش از جانماييعناوين و سرفصل‌هاي اصلي پيشنهادي براي سايت شامل اين موارد مي‌شود: اهداف چهارگانه مجمع، اطلاعات مجامع عمومي گذشته، مجمع عمومي آينده، معرفي شوراي عالي، معرفي مجمع، محصولات مجمع، كتاب اعلام‌الهداية، موسوعة في‌رحاب اهل البيت(ع)، كتابخانه مجمع، دانشگاه اهل بيت(ع) و موارد ديگري كه روي هم ۳۷ عنوان اصلي اطلاعات مي‌شود.
۱۷۸۱ دانلود
۵۸. مراحل كلّي طراحي يك سايت داراي بانك اطلاعاتدر چهارده مرحله، تأسيس يك سايت يا نرم‌افزار اينترنتي مجهّز به بانك اطلاعات را توضيح داده است. از مرحله ساختارسازي براي محتوا و داده‌هاي مورد نياز، تا طراحي ساختار بانك اطلاعات و ورود اطلاعات، تا برنامه‌نويسي و تحويل سايت به كارفرما.
۱۳۳۵ دانلود
۵۹. طراحي تگ‌هاي جديد براي قالب‌هاي پارسي‌بلاگپس از بيان پنج اصل در طراحي تگ‌هاي جديد براي قالب‌ها، جدولي قرار دارد كه تگ‌هاي قديم و جديد را به هم تبديل مي‌نمايد. پس از اين جدول، فهرستي از تمامي تگ‌ها به همراه عنوان آن‌ها ذكر شده است.
۱۴۴۰ دانلود
۶۰. ساختار محتوايي پيشنهادي براي محوريّت پرونده‌هاي سايتساختار پيشنهادي جديد براي طبقه‌بندي داده‌هاي سايت در اين نمودار ديده مي‌شود. تمامي محتواي سايت حول «پرونده»ها نظم يافته و به دو بخش «داخلي» و «ديگران» تقسيم شده است.
۲۰۰۸ دانلود
۶۱. پاسخ به مشكلات فني سايت مركزنتيجه جلساتي كه با حضور مدير فن‌آوري مركز با مجري سايت گرفته شده، بخش‌هايي كه ابهام داشته است و استعلام از مدير فن‌آوري سابق نياز بوده، در اين نوشته براي بنده ارسال شده و آن‌چه به رنگ قرمز نوشته شده، پاسخ‌هاست.
۱۴۴۱ دانلود
۶۲. اعلام نظر در كارهاي باقي‌مانده سايت مركزيك نوع نوشته غيرعادي است كه اطلاعاتي را در اختيار مدير فن‌آوري جديد مركز مي‌گذارد، اطلاعاتي كه معمولاً مكتوب نشده و مدير فن‌آوري سابق در ذهن دارد و هر مديري بايد از ابتدا به دست آورد كه زمان زيادي به طول مي‌انجامد.
۱۳۷۱ دانلود
۶۳. اعلام نظر در اختلاف ميان كارفرما و پيمانكار پروژه سايتدر ابتدا خلاصه گفتگوها و مباحثات ميان كارفرما و پيمانكار ذكر شده است و در انتهاي متن، مواردي كه ناظر سابق بايد نظر مي‌داده، نظرش را ذكر كرده است. نظر ناظر با رنگ قرمز متمايز شده است.
۱۴۰۵ دانلود
۶۴. جانمايي عناوين و سرفصل‌هاي اصلي سايت مجمع - نگارش دومتمام عناوين سايت در پنج محل جانمايي شده‌اند؛ بالا، كناره راست، كناره چپ، وسط و پايين.
۱۳۷۷ دانلود
۶۵. فرمت اصلاحي صفحه‌اصلي نسخه اول سايت مركزبخش‌هايي از صفحه اصلي سايت تصويربرداري شده و روي عكس آن‌ها اصلاحاتي اعمال گرديده است و در نهايت توسط اين يادداشت براي مجري ارسال مي‌شود تا تغييرات را انجام دهد.
۱۳۹۴ دانلود
۶۶. پيشنهاد اصلاح عناوين اصلي سايت مجمع - نگارش پنجمتمام عناوين سايت در هشت محل جانمايي شده‌اند، منوهايي كه در قسمت‌هاي مختلف صفحه اصلي قرار گرفته و كاربر را به بخش مورد نظر هدايت مي‌كند؛ چسبيده به سقف (منتهي‌اليه بالاي صفحه)، بالا راست، بالا وسط، بالا چپ، كناره راست، كناره چپ، وسط و پايين.
۱۳۶۵ دانلود
۶۷. تعامل در اصلاح سايت نشريه امتداددرخواست اصلاحات توسط نماينده كارفرما اعلام شده و مجري نظر خود را ذيل مطالب كارفرما ذكر نموده است. آن‌چه با رنگ قرمز و زيرخط‌دار نوشته شده از مجري است.
۱۳۹۰ دانلود
۶۸. پيشنهادات توسعه سايت فروشگاه فرهنگي عمادشامل ۲۵ مورد پيشنهاد شده توسط مجري است كه براي ارتقاء سايت به پيشنهادات كارفرما اضافه شده است.
۱۵۹۰ دانلود
۶۹. روش‌هاي اتصال نرم‌افزار مالي به سايت عمادعناوين اصلي نوشته چنين است: انواع اطلاعات موضوع انتقال، روش‌هاي انتقال اطلاعات، تكنيك‌هاي انتقال اطلاعات، پرسش‌هاي انتخاب، واقعيت‌هاي وضع موجود، پيشنهاد راه‌حل و متدهاي پيشنهادي براي وِب‌سرويس.
۱۶۵۶ دانلود
۷۰. پيشنهادهايي كلّي براي توسعه سايت عمادمتن اصلي از سوي كارفرما ارائه شده است و نظرات مجري سايت در ذيل آن درج گرديده است. نوشته‌هاي قرمز رنگ و زيرخط‌دار حاشيه‌هايي است كه بنده نوشته‌ام.
۱۵۳۶ دانلود
۷۱. نماي شماتيك جديد صفحه اول سايت عمادنمايي گرافيكي، مدلي و ساده شده از صفحه اول سايت است كه از روي نسخه دستي تنظيم شده است. اين الگو براي مشخص شدن نماي مورد توافق ميان كارفرما و مجري طراحي شده است.
۱۶۱۰ دانلود
۷۲. پورتال جامع اهل سنّت ايرانمتن درصدد معرفي ابزاري است كه ويژگي‌هاي خاصّي با خود دارد، حساسيت‌هايي كه بايد در طراحي به آن‌ها توجه شود. چهار سرفصل اصلي بيان شده است كه در كل مندرجات طرح را چنين رقم زده: ضرورت، پيچيدگي شامل: چالش‌انگيزي، شفافيت، آزادانديشي، دانش‌بنياني، جامعه‌شناسي شبكه، ويژگي مخاطب. سرفصل سوّم طرح‌نگاري است كه خود داراي چهار زيربخش است: بسترشناسي، بوم‌شناسي، مطلوبيّت‌ها و چشم‌انداز و روش‌گزيني و برنامه‌ريزي. در نهايت نيز آخرين سرفصل به فعاليت‌ها پرداخته است.
۱۴۴۲ دانلود
۷۳. ساختار بانك اطلاعات و صفحات سايت وِب‌رايتچهار نمودار است؛ سه تاي اول با نرم‌افزار Visio آماده شده و آخري از دياگرام‌هاي SQL Server است كه طبيعتاً ساختار بانك اطلاعات را نشان مي‌دهد. اولين نمودار صفحات بخش عمومي سايت به همراه ارتباطات آن‌ها را مي‌نماياند. نمودار دوم ترتيب دسترسي مدير سايت به بخش مديريت را نشان داده و نمودار سوّم آن‌چه مدير ارشد در بخش توليد سايت و تعريف كاربر جديد مي‌بيند.
۱۵۱۹ دانلود
۷۴. پيشنهادات سايت پارسابوكعناويني كه در اين جزوه مي‌بينيد: تغييرات پيشنهادي با لحاظ امكانات فعلي سايت، تغييرات كوچك پيشنهادي در ابزارهاي سايت، محتواهاي پيشنهادي براي توليد و قرارگيري در سايت. در انتها نيز يك نماي شماتيك از صفحه اول پيشنهادي براي سايت ترسيم شده با عنوان: ظاهر پيشنهادي براي سايت.
۱۴۵۱ دانلود
۷۵. پورتال؛ چيست؟ چرا؟ چگونه؟سرفصل‌هايي كه در اين نوشته از آن‌ها سخن رفته است: پورتال چيست؟ چه نيازي به پورتال؟ چگونه پورتال فراهم كنيم؟ معرفي چند پورتال، تناسب ساختار پورتال با ساختار محتوا، دستيابي به اهداف و راهكارها و تخمين زمان و هزينه. هاي‌پورتال آريانيك، سيگما و سامان نيز معرفي شده‌اند در متن.
۱۵۷۵ دانلود
۷۶. طرح عملياتي راه‌اندازي سايت احكامبعد از معرفي طرح، محتواي سايت احكام و ارتباط محتوايي آن شرح داده شده است. فرآيند توليد اطلاعات و كنترل آن به همراه فهرست فرم‌ها و كاربرگ‌هاي مورد نياز توصيف شده و در نهايت فرآيند عملياتي راه‌اندازي سايت تبيين شده است. نمونه‌اي از سرشاخه‌هاي درختواره موضوعي احكام نيز ضميمه طرح است.
۱۶۸۲ دانلود
۷۷. تعريف پروژه سايت عماد پيش از طراحيدر ۲۲ بند شامل: ويژگي‌هاي سايت، معرفي صفحات سايت، قابليت‌ها و در نهايت نمايي از صفحه نخست.
۱۷۳۶ دانلود
۷۸. گزارش نيازهاي ذكر شده از سوي كارفرما در مرحله Inceptionخلاصه خواسته‌هاي كارفرما كه جلسه اول در ۲۴ عنوان و جلسه دوم در ۱۶ عنوان ذكر شده است.
۸۱۶ دانلود
۷۹. طرح پيشنهادي استفاده از خدمات اينترنتي بانكيپس از بيان مقدمه‌اي در توصيف طرح، ضرورت بهره‌برداري از خدمات بانكي الكترونيكي و اينترنتي در ارائه خدمات به طلاّب عزيز، بيان شده است. پس از بيان هشت هدف، راهكار عملياتي در قالب پنج مرحله تبيين گشته و در نهايت گام سوّم به مديران واگذار شده است، تا تصويب نمايند و فرآيند آغاز شود.
۱۵۹۰ دانلود
۸۰. طرح سايت مجمع جهاني اهل بيت(ع) پس از پيشگفتار و معرفي سايت، روش توليد طرح بيان شده و عناوين پيشنهادي سايت توضيح داده شده است. در نهايت نيز نماي سايت به تفصيل طراحي شده و به نمايش درآمده.
۱۶۳۱ دانلود
۸۱. اصلاح و مصوّب‌شده طرح اجمالي پايگاه اطلاع‌رساني مركزطرح اوليه سايت مركز است كه مهم‌ترين عناوين آن: اصول هشتگانه، فروع دهگانه، صندوق‌هاي شخصي، بمباران اطلاعاتي، حقيقت شكست، موضوع‌بندي گسترده، سفارشي كردن، قفل كردن، نشانه‌گذاري و ترفند به روزرساني مي‌باشد.
۱۴۱۱ دانلود
۸۲. متن كامل «راهي كه بايد رفت»متن كامل طرح را در اين‌جا مي‌يابيد. تمامي اَسناد غيرتايپي و اسكن‌شده نيز ضميمه شده و در جاي خود قرار دارد.
۱۴۳۶ دانلود
۸۳. راه‌حل‌هاي پيشنهادي براي افزايش امنيت اطلاعات پورتالپس از بيان موضوع، سه راه‌حل ذكر شده و تبيين گرديده است.
۱۵۴۳ دانلود
۸۴. امكانات پيشنهادي سايت رسمي طلايه‌دارانامكانات پيشنهادي براي سايت مورد نظر در ۱۷ سرفصل بيان شده است. خلاصه و فهرست‌وار.
۱۴۷۹ دانلود
۸۵. طرح پيشنهادي پيش‌نماي پايگاه اينترنتي سمتا - نگارش نخستشامل چهار بخش: انگاره‌ها، سازه‌ها، تعاريف، زمان و هزينه.
۱۵۳۱ دانلود
۸۶. ساختار پيشنهادي براي توسعه سايت پارساطرح توسعه سايت پارساست، مشتمل بر: پيشگفتار يا همان نامه معرفي، توضيحات يا معرفي بخش‌ها، شرح ساختار پيشنهادي براي سايت پارسا، نموداري از ساختار فعلي سايت، عناوين منوهاي سايت فعلي، گردش كار اداري پيشنهادات و نظارت بر ساختار سايت، نمودار ساختار منطقي صفحات سايت و آخرين صفحه يك طرح شماتيك از نحوه كاربري سايت با تشبيه به يك كتابخانه.
۸۷۵ دانلود
۸۷. فهرست طرح پورتال قرآني فرافِرَقپس از بيان يك پيشگفتار، فهرست اجمالي و در نهايت فهرست تفصيلي بيان شده است. فهرست اجمالي متشكل از سه بخش پيشگفتار، اركان طرح و سخن پاياني است كه اركان طرح شامل سه بخش: مبادي، مباني و نتايج طرح مي‌باشد.
۱۵۰۸ دانلود
۸۸. پيشنهادات نرم‌افزار اينترنتي «دريافت پرسش» و «ارسال پاسخ»پس از ذكر سه مطلب به عنوان مقدمه در تحليل واقعيت موجود، خصوصيات نرم‌افزار مورد نياز در هفت عنوان بيان شده است. پنج پيشنهاد ارائه شده كه در انتهاي طرح نيز زمان و ابزار انجام پروژه اعلام گرديده است.
۱۵۲۴ دانلود
۸۹. ساختار بانك اطلاعات سامانه مديريت پيامك پويابانك اطلاعات شش وِب‌سرويس مستقل را نمايش مي‌دهد با لحاظ ارتباطات ميان آن‌ها كه از طريق سرويس‌ها برقرار مي‌شود. شش سرويس شامل: مديريت كاربران (Passport)، دفتر تلفن (PhoneBook)، گردش كار (Workflow)، ثبت سرويس (Service)، پيامك‌ها (SMS) و درخت موضوعات (TreeMaker).
۷۶۹ دانلود
۹۰. شرح فني پروژه توسعه و ارتقاء جايگاه اينترنتيتوسعه سايت دفتر در چهار فاز برنامه‌ريزي شده است كه به ترتيب شامل: طراحي بانك اطلاعات، طراحي صفحات ورود اطلاعات، طراحي صفحات نمايش اطلاعات و جستجو و در نهايت بخش فيلم و نوارخانه سايت مي‌باشد.
۱۴۹۲ دانلود
۹۱. خلاصه طرح توسعه سايت womenrc.comدر هشت بند آن‌چه براي توسعه سايت دفتر پيشنهاد شده است ذكر شده كه با بودجه تكفا راه‌اندازي شود.
۱۵۳۹ دانلود
۹۲. پيش‌نماي سايت مديريت سامانه پاسخگويينماي اصلي نرم‌افزاري است كه قرار است امكان پاسخ به پيامك‌ها را فراهم نمايد. ستون سمت راست، سمت چپ و وسط و يك رديف در پايين براي اطلاعات كمكي و دسترسي به متون اصلي.
۱۳۹۲ دانلود
۹۳. طرح پيشنهادي لينك‌سايتطرحي نو و جديد كه در چند سرفصل بيان شده است. ابتدا ذكر شده كه لينك‌سايت چيست و روش‌هاي دسترسي به يك داده در اينترنت بيان گرديده است. مسير توليد يك لينك ترسيم شده و چهار فصل آخر شامل: نماي سايت، ويژگي‌هاي خاصّ، برنامه‌نويسي و بانك اطلاعات و زمان و هزينه مي‌باشد.
۱۰۰۳ دانلود
۹۴. پيش‌نما و شرح صفحات سايت مركزدست‌نويس است. صفحات سايت را در ۱۲ دسته طبقه‌بندي كرده و ويژگي‌هاي هر كدام را به تفصيل بيان داشته است.
۸۴۴ دانلود
۹۵. طرح ايده اصلي سايت مركزطرح از سه بخش تشكيل شده است؛ سرآغاز، مقدمات طرح و طرح پيشنهادي. بخش اول ۱۴ سرفصل دارد، بخش دوم ۷ سرفصل و در بخش سوّم ۱۴ سرفصل ذكر شده است.
۹۱۸ دانلود
۹۶. طرح اجرايي سايت مركزده فصل است كه شامل اين عناوين مي‌باشد: مقدمات، كاربران، اطلاعات، نمايه، قفل كردن، طراحي، بانك اطلاعات، تبليغات، كنترل، ارزيابي و توليد اطلاعات و در نهايت هم بخش‌هاي جانبي.
۱۴۳۸ دانلود
۹۷. پيشنهادات سايت ايران‌تحليلدر سه بخش و بر سه فرض مختلف، هزينه طراحي سايت پيشنهاد شده است، متناسب با امكانات ذكر شده.
۱۵۴۲ دانلود
۹۸. سازوكار پيشنهادي براي تأسيس مجله الكترونيكي اخلاقسه روش طراحي استاتيك، ديناميك همراه با بانك اطلاعات و استفاده از نرم‌افزارهاي آماده شرح داده شده است. مزيّت‌هاي هر كدام و موارد استفاده.
۸۱۴ دانلود
۹۹. طرح پيشنهادي نظام محتوايي پورتال مبتني بر اطلاعات موجودپس از بيان پيشگفتاري در توضيح دلايل اجراي طرح، پنج گام انجام شده در توليد اين طرح ذكر شده است، همراه با مستندات كامل هر مرحله؛ جمع‌آوري عناوين اطلاعات تمامي سايت‌هاي تابعه، حذف عناوين بدون محتوا، دسته‌بندي عناوين اطلاعات، گزينش اطلاعات و طبقه‌بندي اطلاعات گزينش‌شده. سپس گام‌هاي باقي‌مانده تا نظم‌يابي سايت‌هاي مركز تحت عنوان «گام‌هاي پيش‌رو» طرح شده است و دو ضميمه نيز در آخر طرح قرار دارد؛ نماي شماتيكي پورتال مركز و نماي صفحه اول سايت‌هاي تابعه.
۱۴۲۶ دانلود
۱۰۰. طرح درگاه (پورتال) قرآني «فَرافِرَق»مشتمل بر ۴۰ بخش فني براي راه‌اندازي يك پورتال قابل انعطاف است. پورتالي كه امكان توسعه خود را داراست. يك هسته مركزي دارد و ده ماژول متصل به آن و باقي سامانه‌هاي مستقلي است كه از اين ماژول‌ها استفاده كرده و خود را به هسته مركزي مي‌‌چسبانند.
۱۵۹۴ دانلود
۱۰۱. طرح پيشنهادي راه‌اندازي سايت اينترنتي «يك دبيرستان»مندرجات طرح اين‌هاست: هدف، سطوح كاربري، روش طراحي، ماژول‌هاي پيشنهادي و برآورد هزينه طراحي هر ماژول.
۱۵۳۷ دانلود
۱۰۲. طرح پيشنهادي اجراي پيش‌نماي پايگاه اينترنتي سمتاپس از بيان مجموعه‌اي از مقدمات با عنوان «انگاره‌ها» ساختار سايت را تحت عنوان «سازه‌ها» ذكر كرده‌ام. پس از بيان «تعاريف» سازه‌ها نيز به «بخش جانبي» پرداخته‌ام. «گردش عمليات» را همراه با يك نمودار ساده توضيح داده و در نهايت «هزينه و زمان» كار را بيان كرده‌ام.
۱۶۷۰ دانلود
۱۰۳. طرح پيشنهادي راه‌اندازي سايت نشريات (CMS)اهداف و كلّيّات، ويژگي‌هاي مورد انتظار، امكانات افزودني يعني قابل افزايش در صورت علاقه كارفرما، توسعه و ارتقاء و در نهايت هزينه و زمان همگي در همين چند صفحه ذكر شده است.
۱۳۷۶ دانلود
۱۰۴. سايت قرآني شيعهبعد از بيان مقدمه، ۳۳ بخش پيشنهاد شده است كه همگي حول يك بانك واحد از آيات مي‌گردند و ارتباط تمام اطلاعات با آيات تمام مي‌شود. سپس روش نويني در جمع‌آوري اطلاعات طرح شده و در نهايت طرح با ذكر نكاتي قابل توجه پايان يافته است.
۱۴۴۱ دانلود
۱۰۵. دين‌پژوهمتن اديبانه قشنگي به عنوان «ضرورت طرح» نوشته شده است، در ابتدا. پس از بيان «موضوع طرح»، «درون طرح» و «بيرون طرح» ذكر شده است كه اولي ساختار دروني طرح را توصيف مي‌كند و دومي آن‌چه را كاربران مي‌بينند و حسّ مي‌كنند بيان مي‌نمايد. در «مقدمات طرح» مراحل كار قبل از اجرا را توضيح ميدهد و در نهايت «سازمان طرح» چارت سازماني و دستگاهي را كه بايد كار را به انجام رساند شرح مي‌دهد.
۱۵۶۶ دانلود
۱۰۶. پايگاه اينترنتي نبرد ايدئولوژيك (6)شامل: مقدمه، تشريح هدف، برآورد هزينه، برآورد زمان و در نهايت اندكي توضيح
۸۳۹ دانلود
۱۰۷. پايگاه اينترنتي محصولات تدوين‌شده (5)شامل: مقدمه، تشريح هدف، برآورد هزينه، برآورد زمان و در نهايت اندكي توضيح
۸۶۷ دانلود
۱۰۸. پايگاه اينترنتي محصولات پژوهشي (3)شامل: مقدمه، تشريح هدف، برآورد هزينه، برآورد زمان و در نهايت اندكي توضيح
۷۸۵ دانلود
۱۰۹. پايگاه اينترنتي دفتر به زبان انگليسي (2)شامل: مقدمه، تشريح هدف، برآورد هزينه، برآورد زمان و در نهايت اندكي توضيح
۸۱۶ دانلود
۱۱۰. پايگاه اينترنتي پژوهش تطبيقي متون (4)شامل: مقدمه، تشريح هدف، برآورد هزينه، برآورد زمان و در نهايت اندكي توضيح
۸۴۴ دانلود
۱۱۱. پايگاه اينترنتي اَسناد صوتي فرهنگستان (1)شامل: مقدمه، تشريح هدف، برآورد هزينه، برآورد زمان و در نهايت اندكي توضيح
۷۱۶ دانلود
۱۱۲. نرم‌افزار مديريت يك سايت خبريبحث با عنوان «مي‌خواهيم يك سايت خبري داشته باشيم» آغاز مي‌شود. بعد از آن‌كه سايت خبري به عنوان ارگان رسمي آژانس خبري معرفي شد، به توصيف آژانس خبري يا خبرگزاري پرداخته‌ام. كيفيت خبرسازي در دواير سه‌گانه خبرگزاري بيان شده و در نهايت با ذكر چند مطلب فلسفي وارد مدل اجرايي نرم‌افزار شده‌ام. در خصوص نرم‌افزار صرفاً مباحثي كلّي بيان شده است و مباحث خُردتر به طرح اجرايي واگذار گرديده است.
۱۶۰۳ دانلود
۱۱۳. سايت فرهنگي ولاءطرح با كلامي فرهنگي از امام (ره) آغاز مي‌شود. پس از ذكر مقدمه‌اي، اهداف مؤسسه تحليل شده است. و بعد از آن ابزار كه همان اينترنت باشد تحليل شده است. در تلفيق اين دو، نظام اجرايي مؤسسه ذكر شده و چهارده طرح به تفكيك معاونت‌ها براي هر كدام پيشنهاد شده است. مراحل اجرايي كار نيز در آخر طرح آمده است. فرم جمع‌آوري اطلاعات و آمارهاي استخراجي نيز به ضميمه طرح است.
۸۳۸ دانلود
۱۱۴. پيش‌بيني ساختار نماي پايگاه كوثر نورعناوين صفحه نخست و تصوير چينش اطلاعات در سايت كوثر نور تنها چيزي است كه در اين نوشته آمده است.
۱۵۷۰ دانلود
۱۱۵. پايگاه اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيمانيمي از طرح به تبيين مقدمات و پيش‌فرض‌ها پرداخته و بخش دوم ايده اصلي سايت مركز را تشريح مي‌كند.
۹۱۸ دانلود
۱۱۶. راهي كه بايد رفتشش صفحه فقط فهرست طرح است كه سرفصل‌هاي اصلي آن را بسنده مي‌كنم. گفتني‌ها، كاربران، اطلاعات، نمايه، قفل كردن، طراحي، بانك اطلاعات، تبليغات، كنترل، ارزيابي، توليد اطلاعات، بخش‌هاي جانبي، چارت، هزينه‌ها و زمان و فصل آخر: پايان‌نامه سرفصل‌هاي ريزتر را خود در كتاب سيصدصفحه‌اي بخوانيد!
۱۵۸۵ دانلود
۱۱۷. پيش‌طرح مدرسه علميه «جهان‌گستر»سيستم ثبت نام، كنترل فرم‌ها، ارائه برنامه درسي، خودآزمايي‌ها، امتحانات، آمار فعاليت‌ها، كار روزانه، كتب مرجع، پرسش‌گاه، كتابخانه تخصّصي، گروه‌هاي مباحثاتي، تقويم اسلامي، رويدادهاي تاريخي، اعمال و ادعيه روز، حديث روز، سخنان بزرگان حوزه، معرفي اساتيد و چند عنوان ديگر، همگي به صورت خلاصه توضيح داده شده و طرح را شكل مي‌دهند.
۱۵۵۹ دانلود
۱۱۸. پخش مستقيم دروس خارج حوزه علميه قم بر روي شبكه اينترنتشامل مقدمه‌اي تقريباً مفصل، ذكر سه بخش كار و زيرفعاليت‌هاي هر بخش.
۱۵۴۴ دانلود
۱۱۹. طرح مقدماتي پايگاه اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيماپنج مرحله براي اجراي اين طرح ذكر شده است: تهيه و آماده‌سازي اطلاعات، طراحي و پياده‌سازي بانك اطلاعات، ورود اطلاعات، طراحي صفحات، گرافيك و برنامه‌نويسي و در نهايت پشتيباني و به روز رساني. هجده بخش مستقل براي اين سايت پيشنهاد شده است. همه اين‌ها بعد از مقدمه‌اي دو صفحه‌اي است كه در ابتداي طرح آمده است.
۹۳۳ دانلود
۱۲۰. طرح مقدماتي معرفي يك شخصيت علمي بر روي اينترنتپس از مقدمه نيم‌صفحه‌اي، چهار مرحله طراحي سايت ذكر شده است و ۲۵ بخش مختلف براي سايت به صورت پيشنهاد طرح شده كه بسياري از آن‌ها مشابه ساير طرح‌هاي سايت است.
۱۴۷۲ دانلود
۱۲۱. طرح اجرايي راه‌اندازي سايت امام مهدي(عج) «در محور فني»شامل: گرافيك و قالب‌بندي، صفحات ثابت، تبديل به صفحات پويا، ساخت بانك اطلاعات، انتقال اطلاعات از بانك پارسا به بانك جديد، كنترل اطلاعات، ساخت تزاروس، تطبيق سيستم جستجوي پارسا با بانك جديد، تنظيم سرور و ساير امور فني سروري.
۱۵۴۶ دانلود
۱۲۲. پايگاه اينترنتي دفتر مطالعات زنانپس از بيان مقدمه و ضرورت، پنج هدف عمده شرح داده شده است. در نهايت نيز گزينه‌ها و بخش‌هاي پيشنهادي براي سايت معرفي شده است.
۱۵۴۵ دانلود
۱۲۳. طرح‌هاي پيشنهادي بخش وِبشامل ۳۶ طرح و ايده پيشنهادي براي بخش وِب پارسا است كه بعضي از اين ايده‌ها هنوز هم تازگي دارند و نمونه ديگري در اينترنت ندارند. هر ايده در يك يا نصف صفحه توضيح داده شده و نفرساعت و هزينه هر كدام محاسبه و پيشنهاد گرديده است.
۱۵۷۷ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN