به نام خدا

طرح عملياتي راه‌اندازي سايت احكام

نوع نوشته: طرح سايت
براي: پژوهشكده باقرالعلوم(ع) وابسته به سازمان تبليعات
تاريخ نگارش: مهر ۱۳۸۸ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۲۶
بعد از معرفي طرح، محتواي سايت احكام و ارتباط محتوايي آن شرح داده شده است. فرآيند توليد اطلاعات و كنترل آن به همراه فهرست فرم‌ها و كاربرگ‌هاي مورد نياز توصيف شده و در نهايت فرآيند عملياتي راه‌اندازي سايت تبيين شده است.
نمونه‌اي از سرشاخه‌هاي درختواره موضوعي احكام نيز ضميمه طرح است.
پژوهشكده قصد داشت يك سايت احكام راه‌اندازي نمايد كه برخلاف سايت‌هاي موجود در اين زمينه، تمامي مسأله‌ها را به صورت تطبيقي از نظر تمامي مراجع عظام تبيين نمايد. داده‌هاي اوليه را نيز در اختيار داشتند. همين انگيزه در دفتر تبليغات نيز وجود داشت. پژوهشكده قصد داشت از همكاري آنان نيز استفاده نمايد. ايده بنده نيز اين بود كه ابزاري براي «درك هوشمند پرسش» طراحي شود. به اين ترتيب هر كاربر مي‌توانست بدون اين‌كه نياز به جستجو در سايت يا مراجعه به فصل مربوطه و مسائل آن داشته باشد، تنها با تايپ سؤال به زباني عاميانه و كاملاً روزمره به پاسخ خود دست يابد. ابزاري كه بتواند عناصر اصلي متن پرسش را از واژگان غيرمهم تفكيك نموده و با تركيب آن‌ها پرسش مورد نظر را تحليل نمايد و مسأله مربوطه را در دسترس قرار دهد. براي اين كار لازم بود كه متن رساله‌ها بازنويسي شود و هر مسأله با يك الگوي منطقي تبديل به محتوايي قابل درك براي رايانه شود. البته دوستان اصرار داشتند كه دسترسي به احكام به همان ترتيب سنّتي، يعني از طريق مرجع و فصول رساله نيز ممكن باشد. در نهايت اين طرح نهايي تقديم ايشان شد، بعد از اين‌كه چند جلسه با كارشناسان پژوهشكده مذاكره و گفتگو به انجام رسيد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۴۶۳ بار
دو روز انسان نبايد مانند هم باشد. با نوشتن نظر خود، كمك كنيد متفاوت از ديروز باشم:
كنجكاويشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
كنجكاويشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1306با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN