به نام خدا

نمودار فلسفه تاريخ

نوع نوشته: تحليل و آناليز
براي: انديشكده علم ساجد لله
تاريخ نگارش: ارديبهشت ۱۳۹۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
فلسفه تاريخ چيست؟ چرا اهميت دارد؟ و پيشينه و تطوّر اين علم چگونه بوده است؟ اين سه پرسش سرشاخه‌هاي نموداري را شكل مي‌دهند كه تلاش مي‌كند هر چه لازم است درباره فلسفه تاريخ بدانيم يك‌جا جمع نمايد. در انتها نيز متن منابع مورد استفاده درج شده‌اند.
بزرگ‌ترين تئوري فلسفي درباره تاريخ را به هگل نسبت مي‌دهند. او تلاش مي‌كرد معنا و مسيري منطقي در تاريخ بيابد و حوادث و پديده‌هاي آن را معقول تصوّر نمايد. مي‌دانيم كه ماركس نيز فلسفه اجتماعي خود را بر همين اساس تاريخي بنيان نهاد. درباره هايدگر هم مشابه همين مطلب گفته مي‌شود. از همه نزديك‌تر دكتر فرديد بود. او نيز نظريه معروفي داشت كه هر دوره تاريخي را مظهر يكي از اسماء الهي مي‌دانست و بدين ترتيب براي تاريخ سيري معنادار ترسيم مي‌نمود. استاد حسيني (ره) هم چنين ديدگاهي دارد. او نيز براي تاريخ فلسفه‌اي قائل است كه البته به نظر مي‌رسد متفاوت از نظرياتي‌ست كه تا كنون مطرح شده. اين نمودار درصدد است تا تمام آن‌چه درباره فلسفه تاريخ گفته مي‌شود، به صورت خلاصه جمع نمايد، تا محملي شود براي مقايسه و سنجش با نظريات فرهنگستان در همين رابطه.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۲۹۲ بار
متشکّر مي‌شوم اگر بزرگواري فرموده و ديدگاه خود را ذيلاً برايم بنگاريد:
سلامدوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
عاليسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
ممنونيكشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بسم اللهدوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۸
در جستجوي مطالب فلسفي كه راهگشا باشندچهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹
نمودار فلسفه تاريخدوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹
نيازمند مطالعه اين مباحث در مباحث تمدني هستمدوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹
خواندن كتاب تحول در رياضيات لازمه تحول در علوم انسانيجمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹
تاريخشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۰
فلسفهدوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰
فلسفهيكشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1282با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1267نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN