به نام خدا

بازگشتسال ۱۴۰۰ هجري شمسي (۳۶ نوشته)

۱. تقويم نماز - جداول ثبت واجبات نوجوانجدولي كه حاوي اين ستون‌هاست: روز، تاريخ، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، نماز شب، دعا و مناجات، روزه و حيض. اين ستون‌ها جهت اختصار به ترتيب با حروفي مشخص شده‌اند: ص، ظ، ع، م، ش، ن، د، پ. هدف اين است كه شخص بتواند عبادات شرعي خود را در اين تقويم ثبت نمايد.
۳۳۲ دانلود
۲. طراحي سه‌بُعدي جاكفشي همراه با محاسبه قطعاتطراحي سه بُعدي يك جاكفشي است كه در نرم‌افزار پُلي‌بورد پياده شده و فهرست قطعات MDF مورد نياز آن در آمده است. آماده برش و اتصال.
۴۷ دانلود
۳. نمودار طبقه‌بندي فرآورده‌هاي شيربا شير چه محصولاتي توليد مي‌شود و به چه ترتيبي؟ نمودار حاضر تمام مشتقّات شير را در پنج دسته احصا كرده است: مايه پنير، جوشاندن، سانتريفيوژ، خشك كردن، قارچ كفير.
۴۳ دانلود
۴. آزمايه؛ شيوه‌اي نوين براي اشتراك‌گذاري تجربياتطرح شامل اين سرفصل‌هاست: شرح عنوان، هدف آزمايه، ضرورت آزمايه، شيوه آزمايه، نتيجه. معرفي خلاصه آن چنين است: با پيشرفت فناوري، سرعت تغييرات فرهنگي افزايش يافته، نمي‌توان منتظر ماند تا دانش و تجربه در كتاب منتشر شود. ابزارهاي تازه براي انتقال تجربه پديد آمده است كه يكي از آن‌ها معروف به TED است. تلاش ما اين است تا با طراحي مدالي مشابه، فضايي ايجاد كنيم تا تجربه گروه‌هاي فرهنگي موفق به اشتراك گذاشته شود.
۱۲۳ دانلود
۵. فهرست اَسناد و مدارك آزمايهپنج كميته و سه نهاد پشتيباني، روي هم هشت آئين‌نامه در اين سند نگارش يافته است. كارتكس اطلاعات فعالان فرهنگي، كاربرگ‌هاي صورتجلسه بررسي اوليه، نقد و ارزيابي اوليه، گزارش مشاور، نقد و ارزيابي نهايي، گزارش تدوين و انتشار و برنامه اجرايي را هم اضافه كنيم، ۱۵ سند مي‌شود كه براي راه‌اندازي اين سازمان لازم است.
۴۸ دانلود
۶. نمودار گردش اطلاعات در آزمايهيك نمودار dfd است اصطلاحاً؛ نموداري كه روابط بخش‌هاي سامانه يا سازمان را نشان مي‌دهد. پنج كميته، دو دفتر، دبيرخانه و سه بخش ديگر.
۴۸ دانلود
۷. نمودار گردش كار در سامانه آزمايهيك فلوچارت است كه با «شناسايي فعالان فرهنگي» آغاز مي‌شود و به «بايگاني در دبيرخانه» ختم مي‌گردد. تمام مراحلي كه براي فعاليت اصلي سازمان آزمايه در نظر گرفته شده؛ ارائه تجربيات فعالان فرهنگي و جهادي.
۴۰ دانلود
۸. فرم خودمعرفي فعّال فرهنگي در آزمايهيك فرم است، ولي در چهار صفحه. اگر پشت و رو چاپ شود دو صفحه. اول و آخر فرم فراداده‌ها قرار دارند، داده‌هايي كه ارتباطي با تكميل‌كننده ندارند و براي سازماندهي اطلاعاتند، مانند: ناقص يا كامل بودن، كد دبيرخانه، تاريخ تحويل. اين‌ها در ابتداي فرم و در انتها هم نتيجه غربال‌گري در سه سطر ثبت مي‌شود. باقي فرم مربوط به اطلاعاتي‌ست كه توسط شركت‌كننده در آزمايه ثبت مي‌گردد. فردي كه تمايل دارد تجربه خود را ارائه و پرزنت كند.
۴۵ دانلود
۹. پرده‌نگار خانواده‌محوري در برنامه توسعههفده عدد اسلايد است كه با عنوان «خانواده‌محوري كانون سياست‌هاي حاكم بر برنامه توسعه» آغاز مي‌شود. عناوين ديگري مانند: چرا خانواده؟ سلول كدام نظام؟ انتقال تجربه، آينده‌ساز جامعه، سلول اصلي نظام فرهنگي و تربيتي، راهبرد و راهكار توسعه فرهنگي. شش نتيجه در آخرين اسلايد بيان شده است.
۴۶ دانلود
۱۰. نمودار پيشنهاد تركيب ائتلافي دولت سيزدهمفهرست وزراي پيشنهادي براي دولت سيزدهم. افرادي كه در چهار دسته قرار گرفته‌اند و در يك نمودار رنگي.
۴۴ دانلود
۱۱. نمودار طبقه‌بندي محتويات فريزرشامل: سبزيجات، گوشتيجات، دسريجات، آماده‌جات و در نهايت موارد متفرقه. در هر دسته، انواع مواد غذايي فريزشده فهرست شده‌اند.
۶۴ دانلود
۱۲. نمودار زيّ طلبگيفهرست يك كتاب است با همين عنوان كه شش سرفصل دارد: مقدمه، ظاهر و باطن، نماي كلان حوزه، تزاحم‌ها، قواعد كلّي، شاخص‌هاي كلّي. كتاب را كه خواندم به صورت نموداري خلاصه كردم.
۴۵ دانلود
۱۳. نمودار الأمراض النفسانيه در جامع السعاداتهشت عنوان اصلي دارد: سه نوع قواي انساني، انحراف هر كدام از اين سه قوه، مرض‌هاي هر قوه، افراط در هر قوه، تفريط در هر قوه، نقص در هر قوه، انواع رذيلت‌ها، اسباب انحراف اخلاقي. منبع آن جامع السعادات محمدمهدي نراقي است.
۳۷ دانلود
۱۴. فهرست كتاب جامع السعاداتفهرست كامل كتاب است، به همان شيوه‌اي كه توسط مصنّف نگارش يافته و با همان عبارات عربي. از «انقسام حقيقت انسان و حالات اعتباري او» آغاز مي‌شود و با «قساوت» به عنوان يكي از رذايل اخلاقي پايان مي‌يابد.
۳۸ دانلود
۱۵. فهرست كتاب معراج السعادهكتاب پنج باب دارد: مقدمات، قواي نفس، محافظت از اخلاق خوب و معالجه اخلاق بد، اخلاق حسنه و اخلاق رذيله، اسرار عبادت. تمام فهرست همان‌طور كه در كتاب به زبان فارسي بيان شده، در اين فهرست گرد آمده است.
۵۵ دانلود
۱۶. دياگرام بانك اطلاعات سامانه تهذيب و تربيتده جدول براي بانك اطلاعات سامانه تهذيب پيش‌بيني شده كه با عنوان فيلدها و رابطه آن‌ها با هم در يك نمودار ترسيم گشته است.
۲۰ دانلود
۱۷. معرفي ساختار بانك اطلاعات سامانه تهذيب و تربيتبا اين بند آغاز مي‌شود: «پس از طرح اوليه و مشخص شدن اجزا و بخش‌هاي يك سامانه و روابط ميان آن‌ها، مهم‌ترين و اولويّت‌دارترين كار طراحي ساختار بانك اطلاعات آن است. زيرا مهم‌ترين عنصر وجودي در هر سامانه‌اي دقيقاً همان داده‌ها و اطلاعاتي‌ست كه جمع‌آوري مي‌شود. نرم‌افزار، كاربران، مديران، رايانه‌ها و شبكه، همه و همه تنها ابزارها و عناصري هستند كه براي جمع‌آوري اين اطلاعات خدمت مي‌رسانند». ديتابيس معرفي شده و در انتها نيز دياگرام آن ديده مي‌شود.
۵۰ دانلود
۱۸. ساختار صفحه اول سامانه جامع تهذيب و تربيتطرح اوليه و شماتيك سامانه است كه براي افزايش تفاهم با كارفرما طراحي شده، تا زمينه گفتگو و تضارب آرا را براي طراحي UI فراهم آورد.
۴۰ دانلود
۱۹. نمودار تربيت؛ الزام يا اختيار؟الگوي اول در تربيت، سپس الگوي دوم در تربيت و بعد هم راه‌هاي جمع بين دو الگو ترسيم شده است، به صورت نمودار. بخش آخر هم ارزيابي و قضاوت است. نمودار حاضر پر است از اشكال و جواب، تا رسيدن به راهكار.
۵۳ دانلود
۲۰. اكسل محاسبه قطعات MDF و ملامينهعنوان قطعه، طول و عرض به سانتي‌متر كه ثبت شود، به صورت خودكار مساحت و قيمت و وزن آن محاسبه مي‌شود. مشخص مي‌كنيم نوار دور كدام سمت‌ها لازم است، تا به صورت خودكار طول و قيمت نوار نيز محاسبه شود. براي اتصال قطعه نيز قطعاً به پيچ نياز است. اگر تعداد پيچ كوتاه و بلند را هم ثبت كنيم، قيمت آن را نيز محاسبه كرده و در نهايت هزينه نهايي توليد آن تخته MDF را حساب مي‌كند. وقتي تمام قطعات ثبت شد، در انتها هزينه كل قطعات را هم جمع مي‌زند.
۴۴ دانلود
۲۱. نكاتي درباره طرح مركز بين‌المللي تبليغ نوينسه بخش اصلي طرح شامل: خلأ، ملأ و حركت است. بخش ملأ حاوي اين عناوين: چشم‌انداز، اهداف آرماني و راهبردها. بخش حركت هم: راهكارها، همفكري، همكاري و تقدّم برنامه بر سازمان. طرح با اين عبارت پايان مي‌يابد: «زماني موفق مي‌شويم كه بر شانه‌هاي هم سوار شويم. مراكز تبليغ نوين زياد شده‌اند. حتي اگر نه دقيقاً به همين نام، خيلي از نهادها در اين وادي گام نهاده. عاقلانه اين است كه با آن‌ها مرتبط شويم. برويم و ببينيم. بازديد كنيم. روش‌هايشان را ياد بگيريم و از اشتباهاتشان درس. قطعاً جلوتر خواهيم بود، خيلي زياد. به حول و قوّه پروردگار».
۴۲ دانلود
۲۲. نمودار طرح مؤسسهسرفصل‌هاي اصلي نمودار: قلمرو فعاليت، هدف اصلي، بخش‌هاي مؤسسه، گام‌ها.
۵۲ دانلود
۲۳. نمودار ارتباطات بيروني مؤسسههر مؤسسه مرتبط با نهادهايي است كه محيط فعاليت آن را تشكيل مي‌دهند و بر فعاليت‌هاي مؤسسه تأثير مي‌گذارند. اين تأثيرات بايد در برنامه‌ريزي‌ها ملاحظه شود. از اين رو در مسير تأسيس يك مؤسسه تبليغي اين نمودار ترسيم شده است.
۴۹ دانلود
۲۴. طرح يك مؤسّسه تبليغيدر معرفي طرح اين جمله آمده است: «چنانچه بخواهيم مؤسسه‌اي تبليغي تأسيس كنيم، در منطقه‌اي كه موانع بسيار و رقباي قدرتمندي دارد، چنين بايد برنامه‌ريزي كنيم». پنج فصل دارد: چشم‌انداز و اهداف آرماني؛ شرح مطلوبيت‌هاي نهاد تبليغي مورد نظر و اهدافي كه براي تحقق آن‌ها تلاش مي‌كنيم، اصول راهبردي و راهكارها؛ شناسايي و تحليل محيط فعاليت و دستيابي به راهبردهاي فعاليت مؤسسه و يافتن راهكارهاي متناسب براي رسيدن به هدف‌ها، ارتباط با نهادها؛ نهادهاي سياسي، فرهئگي و اقتصادي مرتبط با مؤسسه و چالش‌هاي پيش‌رو در ارتباط با هر كدام، بخش‌هاي مؤسسه؛ تحليل فعاليت‌هاي ضروري مؤسسه و طراحي بخش‌هاي مجري هر فعاليت و توصيف روابط آن‌ها و در نهايت: گام‌هاي پيشرفت؛ توجه به اين‌كه همه انتظارات يك‌شبه حاصل نخواهد شد و ضرورت دارد از مقياس كوچك آغاز كرده و به تدريج توسعه يافت.
۵۱ دانلود
۲۵. گام‌هاي طراحي مؤسسهابتدا سبك‌ها و شيوه‌هاي مديريت بيان شده است. سپس اين عناوين: دشواري تازه‌تأسيسي و نامعيّن بودن شرايط، طراحي منعطف قوانين و در نظر گرفتن امكان تغيير، پلكاني بودن دستيابي به طرح و قوانين و آئين‌نامه‌ها، زمان‌بندي طراحي، دوره بازنگري سند جامع، قيمت‌گذاري طراحي، كلام پاياني.
۴۶ دانلود
۲۶. نمودار مراحل ساخت طبقه سوّم ساختماننخستين مرحله «گرفتن پروانه ساخت» است. سپس به ترتيب كارهايي مانند: نصب ستون حامل، اتصال تيرآهن‌ها، چيدن ديوارهاي اصلي ذكر شده‌اند، تا مي‌رسد به آخرين گام، يعني: گرفتن پايان كار. تمام مراحلي كه براي ساخت يك طبقه جديد روي ساختمان قبلي نياز است فهرست شده‌اند، با جزئيات هر مرحله در يك نمودار.
۴۶ دانلود
۲۷. پلان پيشنهادي براي ساخت طبقه سوّم ساختمانآشپزخانه، نشيمن، سرويس بهداشتي، چهارتا خواب و در نهايت كتابخانه. در كل پلان ساختمان است كه براي ساخت طبقه سوّم طراحي شده است.
۴۹ دانلود
۲۸. چشم‌انداز مؤسسه تبليغيمشتمل بر يك مقدمه، اصطلاحات و تعاريف، طرح‌ريزي وضع مطلوب و در نهايت: چشم‌انداز.
۴۳ دانلود
۲۹. طرح همبستگي با معلّمانمانند يك فرم ساده، اين موارد خيلي خلاصه ذكر شده است: هدف، برنامه، مخاطب، مكان، زمان، نيروي انساني، تجهيزات، هزينه، سناريو، ريز هزينه‌ها، نتيجه، توضيح. همگي در دو صفحه جمع شده.
۴۱ دانلود
۳۰. طرح اعزام مبلّغ غديريّهمانند يك فرم ساده، اين موارد خيلي خلاصه ذكر شده است: هدف، مكان، مدت، زمان، برنامه، موضوع، همكاران، سناريو، نتيجه. همگي در يك صفحه جاي گرفته.
۳۸ دانلود
۳۱. ويرايش دوم چشم‌انداز مؤسسه تبليغ بين‌الملليگام اول در طراحي مؤسسه است. مقدمه، اصطلاحات و تعاريف، طرح‌ريزي وضع مطلوب و آخرين فصل هم خود چشم‌انداز است.
۴۸ دانلود
۳۲. چشم‌انداز مؤسسه تبليغ بين‌المللي - ويرايش سوّممشتمل بر يك مقدمه، اصطلاحات و تعاريف، طرح‌ريزي وضع مطلوب و در نهايت: چشم‌انداز.
۴۴ دانلود
۳۳. اكسل برنامه اجرايي پروژه طراحي مؤسسهاز توليد سند چشم‌انداز تا توليد سند نهايي تأسيس مؤسسه. پانزده فعاليت كه گام به گام و به صورت متوالي بايستي به انجام برسد. موارد قرمز بر عهده كارفرما و موارد سياه بر عهده پيمانكار است. مدت انجام هر فعاليت و تاريخ شروع و پايان هر كدام نيز مشخص شده است، همگي در يك جدول.
۴۰ دانلود
۳۴. راهبردهاي مؤسسه تبليغ بين‌الملليگام دوم طراحي مؤسسه است، مشتمل بر سه سرفصل: اصطلاحات و تعاريف، طرح‌ريزي وضع مطلوب، تحليل وضع موجود. اهداف آرماني، اصول راهبردي، محيط دروني؛ قوّت‌ها و ضعف‌ها، محيط بيروني؛ فرصت‌ها و تهديدها، ماتريس چهارمؤلفه‌اي، راهبردهاي تهاجمي و راهبردهاي انطباقي نيز عناوين ذيل آن سه سرفصل است.
۴۴ دانلود
۳۵. نمودار احصاي قالب‌هاي متنوّع ارائه محتوافهرستي از انواع قالب‌هايي كه مي‌شود محتواي فرهنگي را در ضمن آن‌ها توزيع كرد جمع‌آوري شده است و سرشاخه‌ها اين‌ها هستند:‌ شفاهي، كتبي، رقومي، تجسّمي، حضوري.
۴۴ دانلود
۳۶. نمودار شناسنامه تهذيبي طلبهسرفصل‌هاي اصلي اين‌ها هستند: شركت در كارگاه آموزشي، التزام عملي و رفتاري، (واي چقدر زياد است، هشت تا را مي‌پرم)، مهارت‌هاي اخلاقي، مهارت‌هاي عبادي، مهارت‌هاي ادعيه و زيارات. اين نمودار را از روي فرم‌هاي توليدي خلاصه و جمع‌بندي كردم.
۶۰ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN