به نام خدا

بازگشتسال ۱۳۹۹ هجري شمسي (۲۱ نوشته)

۱. نظام قضايي كشور - چالش‌ها و عامل‌هاسرشاخه‌هاي نمودار: ضعف در اقدامات پيشگيري از جرايم و دعاوي، ضعف در رسيدگي‌هاي قضايي، ضعف در احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع، ضعف در حمايت از حقوق مالكيت اشخاص، ناكارآمدي نظام اصلاح مجرمان، ضعف در نظارت بر حسن اجراي قوانين، ناكارآمدي در كشف جرم و تخلّف.
۴۰۲ دانلود
۲. كلّيّات تحوّل نظام قضايينقد سند تحوّل در چند نكته اصلي بيان شده است: ضرورت اهداف آرماني، راهبردها و اصول حاكم بر نظام قضايي اسلام، مانند: عدم وجود مصلحت‌انديشي و مطلقاً رايگان بودن دادرسي.
۲۵۵ دانلود
۳. مسير گفتارپژوهيتمام مطلب در قالب ۴۰ نكته بيان شده است؛ بسيار خلاصه و كوتاه. نخستين عبارت اين است: مي‌دانيم كه «دانش» توسط يك فرد توليد نمي‌شود و به دست يك انسان رشد نمي‌يابد. آخرين عبارات اين است: فراموش نكنيم كه «همه» بايد در توليد دانش مشاركت داشته باشند. بايد «همه» را دعوت كنيم تا به ميدان بيايند و كل جبهه انقلابي و مسلمان را درگير كنيم. در اين عرصه مي‌توان «جهاني» انديشيد و از تجارب جبهه مقاومت در ساير كشورها هم استفاده كرد.
۳۷۴ دانلود
۴. فهرست پيشنهادي براي كتاب جبهه - نظام موضوعات جبههدرختواره داراي اين سرشاخه‌هاست: ضرورت جبهه‌سازي، شامل: تاريخ، آسيب‌ها و دستور، تعريف جبهه‌سازي، شامل: باور، بينش، دانش، برنامه جبهه‌سازي، شامل: اصول راهبردي، تأمين زيرساخت‌ها، توليد برنامه و مديريت جبهه‌سازي، مشتمل بر: بايسته‌هاي رهبري و فرماندهي، ترويج رفتارهاي جبهه‌ساز، در داخل جبهه، گزينش و سازماندهي نيروهاي جبهه‌ساز و ارتقاي پيوسته جبهه‌سازي.
۸۰۵ دانلود
۵. شرح منطقي نظام موضوعات جبهه‌سازيعناوين مطلب چنين هستند: عامّ‌ترين مجموعه موضوعات، سطوح جدول جامعه، مراتب برنامه‌ريزي و طراحي عمليات، تكنيك موضوع‌شناسي، طبقه‌بندي عملكردهاي انساني، ترسيم مسير تغيير و تكامل، استفاده تركيبي از دسته‌بندي‌ها، چگونگي طبقه‌بندي طبقه‌بندي‌ها، پيدايش سرشاخه‌هاي اصلي و تلاش براي اصلاح و ارتقا.
۲۷۷ دانلود
۶. دزد اصلي بانك مركزيستماده اول از قانون پولي و بانكي كشور ذكر شده و مفاد آن مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. نتيجه نشان مي‌دهد چگونه بانك مركزي تخلّف كرده و تمام منابع مالي و اعتباري مردم را سرقت كرده است. اين دزدي بسيار روشن و آشكار است و عجيب است اگر تا به حال مسئولين كشور متوجه آن نشده‌اند.
۲۹۹ دانلود
۷. محورهاي مطالبات مردم از نمايندگان مجلس شوراي اسلاميمطالبات مردم از مجلس شوراي اسلامي در چهار بخش گرد آمده است: بخشي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اداري. مردم در حوزه امور سياسي طالب امنيت و عدالت‌اند و عزّت كشور و حمايت از مستضعفين دنيا را مي‌خواهند. در بخش اقتصادي حمايت از توليد و تقويت عدالت اقتصادي. در بخش فرهنگي اصلاح نظام آموزشي، ساماندهي فضاي مجازي، محوريّت فرهنگي مسجد، ارتقاي معنويت و تقويت خانواده. ادارات نيز بايستي بيشتر تحت نظارت باشند و قوانين آن‌ها اصلاح شود.
۸۶۹ دانلود
۸. طبقه‌بندي بيانات رهبر انقلاب براي نمايندگان دوره يازدهم مجلسفهرستي كه بر مباحث حضرت آقا زده شده در چهار عنوان مهم خلاصه شده: اميد مردم به مجلس شوراي اسلامي، توجه به مشكلات اقتصادي عمومي كشور، وظايف و مسئوليت‌هاي مجلس شوراي اسلامي، توجه ويژه به مقابله با گسترش مجدّد كرونا.
۶۲۱ دانلود
۹. نمودار مواسات و همدلي مؤمنانهچهار سرفصل اصلي دارد: مصائب و مشكلات، كاستي‌ها و نواقص، قوّت‌ها و فرصت‌ها، پيشنهادات و راه‌حل‌ها. صدها عنوان و مسأله نيز ذيل اين چهار سرفصل اصلي طبقه‌بندي شده است.
۵۹۸ دانلود
۱۰. ساختار كتاب مواسات و همدلي مؤمنانهبيان عنوان مسأله و مشكل، شرح مسأله، كاستي‌ها و نواقص مؤثر در بحراني شدن مسأله، قوّت‌ها و فرصت‌هاي اجتماعي موجود، تجربه‌هاي موفق، راه‌حل‌هاي پيشنهادي. اين‌ها بخش‌هاي اصلي فرمتي هستند كه براي توليد كتاب پيشنهاد شده‌اند.
۲۷۰ دانلود
۱۱. نمودار سناريوي هميار ازدواجيك فلوچارت است كه دو ورودي «تازه مزدوج» و «ازدواج زيرپنج‌سال» دارد و خروجي آن «هدايت تماس‌گيرنده به نهاد پوشش‌دهنده خدمات» است.
۳۳۲ دانلود
۱۲. طرح آموزش تلفني معارف اسلامي در دوره تعطيلات اضطراريبا اين سرفصل‌ها نگارش يافته است: ضرورت طرح، موضوع طرح، سناريو و روند آموزش، مفاد آموزشي، طراحي دوره. روند آموزش نيز چهار مرحله اصلي دارد: گام‌هاي آشنايي، گام‌هاي ثبت‌نام، گام‌هاي آموزش، آزمون نهايي.
۳۲۷ دانلود
۱۳. آسيب مديريت يكجانبه تبليغسرفصل‌ها اين‌طور چينش يافته‌اند: شرح وضعيت، غفلت‌ها، توجه به مديريت غيرمتمركز، تشكيل ميز تبليغ، نقش نرم‌افزارها و در نهايت اين عنوان: پايان بازي بي‌پايان. در كل ۴۰ پيام يك خطي و خلاصه است.
۲۷۹ دانلود
۱۴. درآمدي بر ساماندهي دانش اجتماعياين‌طور سامان يافته است: ابزار انتقال، كانون انتقال، سطوح انتقال، راهكارهاي انتقال، نتيجه. ابزارها يا شفاهي هستند، يا كتبي و يا رقومي. كانون‌ها: خانواده، نظام آموزشي رسمي و دوره‌هاي غيررسمي. سطوح انتقال: دانش فردي، سازماني و اجتماعي. راهكارها نيز سه بُعد دارند: كوتاه‌مدت، ميان‌مدت، بلندمدت. اولي: تشكيل ميزهاي انتقال تجارب و دستاوردها، دومي: نهادينه‌سازي توليد گزارش از تجارب، سومي: اصلاح نظام آموزش عالي.
۲۶۴ دانلود
۱۵. پيش‌نويس سپاسنامه از معلّمان مدرسهشش خط عبارت ادبي و شعرگونه براي تقدير و تشكر از معلّمان مدرسه.
۳۲۴ دانلود
۱۶. شجره‌نامه خاندان موشَّح به كمك سايت شجره‌سازنمودار مفصلي‌ست كه شجره‌نامه خاندان موشّح محسوب مي‌شود، از ابتداي انتخاب شهرت موشّح توسط «سيداسحق» تا هماكنون.
۱۸۵ دانلود
۱۷. نمودار سند تحوّل قضاييشرح سند چنين است: مشتمل بر يك ديباچه، يك مقدمه و چهار فصل به تصويب رئيس قوّه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
۸۱۶ دانلود
۱۸. نمودار مختصري از چالش‌هاي ازدواجمهريه، خواستگاري، عقد، عروسي، گذشته، مانع، دليل، انتخاب، زندگي‌، زمان و انگيزه سرشاخه‌هاي نمودار را تشكيل مي‌دهند.
۴۸۰ دانلود
۱۹. نمودار سياست‌هاي کلّي «سلامت»عنوان اول «سلامت» است، شامل: خدمات سلامت، رويكرد سلامت، عدالت در سلامت، توليت نظام سلامت، سلامت رواني، مراقبت‌هاي سلامت، منابع مالي سلامت، فرهنگ سلامت. عنوان دوم «دارو»: زيرساخت‌ها، ساماندهي تقاضا، سياست‌گذاري. عنوان سوّم «بيمه»: توسعه، پوشش كامل، كاهش سهم مردم، بيمه تكميلي، تعيين بسته خدمات، تقويت بازار رقابتي، تدوين تعرفه، اصلاح نظام پرداخت. عنوان چهارم نيز «طبّ سنّتي»، شامل: محورهاي فعاليت، فرآورده‌هاي دارويي سنّتي، روش‌هاي تشخيص و درمان، تبادل تجربيات با ساير كشورها، نظارت وزارت بهداشت، ارتباط با طبّ نوين، اصلاح سبك زندگي. در نهايت آخرين عنوان «علوم پزشكي» است: نظام آموزش و نظام پژوهش.
۴۴۶ دانلود
۲۰. نمودار منشور روحانيتعناوين اصلي و سرشاخه‌هاي درختواره چنين است: پايگاه اسلام، مجاهدت روحانيت، دشمني استعمار، خطر تحجّرگرايان، ضرورت حفظ اتحاد، تجزيه روحانيت انقلابي، تبليغ عليه روحانيت انقلابي و نبض جامعه در دست روحانيت. تمام متن منشور در ذيل اين عناوين درج گرديده است.
۶۱۷ دانلود
۲۱. نمودار برنامه همكاري‌هاي جامع ايران و چينبرنامه همكاري ايران و چين كه سال ۱۳۹۹ به تصويب رسيد و توسط رسانه‌ها اعلام شد، به صورت مفصل در اين نمودار تحليل و دسته‌بندي شده است. ۹ بند دارد و ۳ ضميمه.
۴۹ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN