به نام خدا

فهرست منابع فرهنگستاني پروژه مطالعاتي اختيار

نوع نوشته: گزارش پروژه
براي: انديشكده علم ساجد لله
تاريخ نگارش: مهر ۱۳۹۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱۵
براي هر منبع اين مشخصات ثبت شده است: عنوان پژوهش، عنوان موضوعي پژوهش، كد پژوهش، سال شروع پژوهش، كد جلسه، تاريخ جلسه.
بيشتر منابعي كه در فرهنگستان علوم اسلامي وجود دارد «جزوه» هستند. جزواتي معمولاً چهارده الي پانزده صفحه‌اي كه كل گفتگو و مباحثه يك جلسه پژوهشي را در خود دارند. در فرهنگستان رسم بر اين بود كه نوار هر جلسه پژوهشي توسط يك يا دو نفر روي كاغذ پياده مي‌شد. زماني كه سرعت زياد لازم بود، يك طرف نوار را، يعني نيمساعت از جلسه، يك نفر و روي ديگر را فردي ديگر پياده مي‌كرد. در اين موارد، دو كپي از نوار تهيه مي‌كردند. زيرا نوار اصلي به بايگاني اسناد منتقل مي‌شد و آرشيو مي‌گرديد. سپس يك فرد ديگر متن پياده شده از نوار را كه به شدّت محاوره‌اي بود ويراستاري مي‌كرد. اسم اشخاص را اضافه مي‌نمود و عبارات را اصلاح و موارد متعدّدي مانند: انتقال مطالب فرعي و حاشيه‌اي به پاورقي. در مرحله بعد يك فرد ديگر وظيفه عنوان‌گذاري را برعهده مي‌گرفت. اين فرد معمولاً ارشد گروه بود. فردي كه توان بالاتري در درك محتواي مباحث علمي داشت. زيرا عنوان‌گذاري دشوارترين كار در فرهنگستان علوم اسلامي محسوب مي‌گرديد. اين كار در حقيقت يك‌جور ارزش‌دادن به محتوا محسوب مي‌شد، نوعي اولويت‌گذاري ميان مطالب؛ حرف‌هاي مهم درشت مي‌شد و سرشاخه و حرف‌هاي غيرمهم مي‌رود در زيرشاخه‌ها. در نهايت هم يك عنوان براي جلسه ثبت مي‌شد. ضرورتاً نيز هر جزوه بايد شناسنامه مي‌داشت. شناسنامه بسيار كاملي كه اسامي تمام آدم‌هاي فعال در كار را ثبت مي‌نمود. پس هر جزوه در فرهنگستان به يك نوار دلالت دارد و هر نوار چه؟! هر نوار معمولاً صوت يك جلسه از يك دوره پژوهشي بود. غير از تك‌جلسه‌ها كه موردي بودند. بنابراين هر جزوه متعلّق است به يك پژوهش كه عنواني مستقل براي خود دارد و طبيعتاً يك «كد پژوهش». هر جلسه هم يك «كد جلسه». دوره‌هاي پژوهشي نيز تحت موضوعاتي عام قرار مي‌گرفتند، مثلاً: فلسفه يا اصول فقه. وقتي منبع‌شناسي كردم براي پروژه مطالعاتي اختيار، منابع را به اين شكل مشخص نمودم.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۱۵۲۷ بار
نظر شما براي من ارزشمند است. هر چه در نظرتان است ذيلاً بنگاريد:
رياضيات اسلاميدوشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۱

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1310با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN