به نام خدا

نمودار زمان‌بندي (گانت) پروژه مطالعاتي اختيار

نوع نوشته: طرح پژوهش
براي: انديشكده علم ساجد لله
تاريخ نگارش: خرداد ۱۳۹۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
پژوهشي كه در سه گام طراحي شده: مقدمات، تحقيق، جمع‌بندي و تدوين نهايي، در اين نمودار زمان‌بندي شده است. متوالي بودن يا موازي بودن فعاليت‌ها ديده شده و تقدّم و تأخّر آن‌ها و وابستگي‌شان لحاظ گرديده است.
اين پژوهش سه محور داشت؛ حوزه، دانشگاه، فرهنگستان. يعني در حقيقت سه پژوهش مختلف بود كه بايد در سه منبع مختلف صورت مي‌پذيرفت. همه را هم بايد تنهايي به انجام مي‌رساندم. يك‌بار «اختيار» را در منابع حوزوي بررسي مي‌كردم و احتمال محاسبه‌پذيري آن را بررسي مي‌نمودم. بار ديگر همين كار را در منابع دانشگاهي، يا به اصطلاح غربي، بار آخر نيز در منابع فرهنگستان. گام اول و سوم مشترك بود. اما گام دوم، تحقيق، سه فاز پيدا مي‌كرد. برنامه را به صورت نمودار گانت درآوردم و دقيقاً طبق همين برنامه و با همين زمان‌بندي كار را انجام داده و تحويل كارفرما نمودم. غير از گام سوم، كه اساساً قادر به انجام آن نشدم. كارفرما هم پذيرفت كه بدون تدوين نهايي كار را تحويل بگيرد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۲۱۲۵ بار
نوشتن وقت‌گير است، اما نظر شما ياري‌گر، لطف كنيد وقت بگذاريد با نظرتان ياري‌ام كنيد:
خوب استسه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
در پي نمونه بودمدوشنبه ۱۰ دي ۱۳۹۷
نمودار گانتشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
نادردوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
ممنونشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
خيلي مهمهدوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸
نمودار زمان‌بندي گانت پروژه مطالعاتي اختياردوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹
نمونه از يك گانت تحقيقاتيدوشنبه ۱ دي ۱۳۹۹
گانت چارتدوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰
جزاكم الله خيرايكشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
بسيار عاليشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
اختياردوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
معرفي يكي از دوستانيكشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
قشنگسه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱
عاليدوشنبه ۵ تير ۱۴۰۲
گانتچهارشنبه ۲۰ دي ۱۴۰۲

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN