به نام خدا

نمودار سند تحوّل بنيادين آموزش و پرورش

نوع نوشته: نمودار تحليلي
براي: متفرقه
تاريخ نگارش: ارديبهشت ۱۳۹۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
ابتدا «دستور» توليد سند ذكر شده، شامل فرمايشات امام راحل (ره)، مقام معظم رهبري و مصوّبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. سپس عين همان دسته‌بندي كه در متن سند ذكر شده به عنوان سرشاخه‌هاي نمودار استفاده گشته است؛ مقدمه، كلّيّات، بيانيه ارزش‌ها، بيانيه مأموريت، چشم‌انداز، هدف‌هاي كلان، راهبردهاي كلان، هدف‌هاي عملياتي و راهكارها، چارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين.
اين يك كار خوب و ارزشمند است. اين‌كه عده‌اي از نخبگان، در داخل كشور، بي‌نياز از خارج و بدون وابستگي به غرب‌، نشسته‌اند و يك سند جامع براي آموزش و پرورش نوشته‌اند. اگر چه مي‌دانيم كه اين سند نتوانست به مرحله اجرا برسد، زيرا دولت ترجيح داد برود سراغ سند جهاني يونسكو و در قالب ۲۰۳۰ برنامه عملياتي خود را اجرايي نمايد. به نظر من سند كاملي آمد و از دسته‌بندي‌هايش گمان مي‌كنم با مدل SWOT طراحي شده است. من اين سند را كامل خواندم و با دقت تلاش كردم به صورت نمودار در آورم تا درك آن ساده‌تر باشد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۲۴۸۸ بار
هر روز به اميد ديدن پندي يادداشت‌ها را مي‌خوانم. لطفاً اندرزهايتان را بنويسيد:
خلاصه سند تحول در يك نگاه بسيار كاربردي و مفيد است .سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷
عاليشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
عاليه كلي و كاملشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
مناسب و مهميكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
ممنون عالييكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مرسي عالي بوديكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مرسي عالي بوديكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مرسي عالي بوديكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
نمودار بودنجمعه ۱۴ دي ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
بسيار عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
آموختندوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷
نمودار سند تحولسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
دانلودسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
دانلود سندسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
ذخيرهسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
راهسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
راهسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
دانلودسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
عاليسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
عاليچهارشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۸
عاليچهارشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۸
عاليدوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
عاليدوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
نمودار سند تحول بنيادين آموزش و پرورششنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
ممنونچهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ممنونچهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ممنونچهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
عاليپنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
عاليپنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
عاليشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
نمودارهايتان برايم جذاب است و اين يكي را تازه پيدا كردمپنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸
نمودار هايتان برايم جذاب است اين يكي را تازه پيدا كردم.پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸
سند تحول براي مدرسهسه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
تحولدوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۸
ممنونيكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
خلاصه نويسي و ذكر مطالب خاص و مفيديكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
دقت در انتخاب مطالب مفيديكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
داريم كار مي كنيمسه شنبه ۲۴ دي ۱۳۹۸
داريم مدرسه مي زنيمسه شنبه ۲۴ دي ۱۳۹۸
مدرسه مي زنيمسه شنبه ۲۴ دي ۱۳۹۸
براي مدرسه مي خوامدوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
در سايت ديدمشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹
مي خواهم تغيير كنميكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹
پيشرفتيكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹
پيشرفتيكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹
آگاهيدوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
خوبيكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹
بسم اللهپنجشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۹
آزمون استخداميپنجشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۹
ايرانشنبه ۳ آبان ۱۳۹۹
تحقيقچهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹
بسم الله الرحمن الرحيمچهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹
برايه دانشگاهجمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۹
نموداريكشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹
عنوان و اعتماددوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹
كار بسيار خوبي استدوشنبه ۲۹ دي ۱۳۹۹
سلامتي باشدپنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹
زيباييسه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
خلاصه وكاملچهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
عاليشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
نموداري بودنشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
نموداريشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
نمودار شكل است و مفاهيم قابل يادگيريشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰
ممنونپنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
فلوچارت شدن سند تحول بنيادين كار ارزشمندي بوده است. تشكرپنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
تشكرپنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
زيباجمعه ۴ تير ۱۴۰۰
خوبپنجشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۰
سلام ممنونشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۰
سلام ممنونشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۰
پايان نامهيكشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰
پايان نامهيكشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰
عاليچهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۰
نمودار سند تحول بنيادينجمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
لطفتون مستدامچهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰
معلممدوشنبه ۶ دي ۱۴۰۰
خوب بودشنبه ۲۵ دي ۱۴۰۰
نموداري بودن آنچهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
سنددوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰
سنددوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰
سنددوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰
براي كار تربيتي در مدرسهسه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
تحقيق و ارائهشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۱
چارت سند تحولدوشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱
خلاصه و جالب بودندوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
جالبدوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
جالبدوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
جامع بودندوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
عاليسه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
همه مواردجمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱
عاليدوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱
خوبهدوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱
آزمون مصاحبه استخداميپنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱
ممنونپنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱
تشكرپنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱
خلاصه بودندوشنبه ۲۰ تير ۱۴۰۱
علمسه شنبه ۲۱ تير ۱۴۰۱
بسيار عالييكشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱
آموزشچهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
آموزشچهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
بسيار عالييكشنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۱
خوبيكشنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۱
سلام بر بزرگواران ، اين فايل رو جهت مطالعه اوليه مي خوامچهارشنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۱
با سلام و تشكر بسيار در راستاي شغل مهم معلمي نياز به شناخت و دانلود اين فايل دارمپنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
درود پيشتر توضيحات نوشتمپنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
براي بكار گيري مطالب طرح تجول در امور پرورشي وفرهنگي مدارسپنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱
بكارگيري مطالب سند تحول براي مباحث فرهنگي وپرورشي در مدارسپنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱
ممنونپنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
عاليپنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1318با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN