به نام خدا

نمودار سند تحوّل بنيادين آموزش و پرورش

نوع نوشته: نمودار تحليلي
براي: متفرقه
تاريخ نگارش: ارديبهشت ۱۳۹۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
ابتدا «دستور» توليد سند ذكر شده، شامل فرمايشات امام راحل (ره)، مقام معظم رهبري و مصوّبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. سپس عين همان دسته‌بندي كه در متن سند ذكر شده به عنوان سرشاخه‌هاي نمودار استفاده گشته است؛ مقدمه، كلّيّات، بيانيه ارزش‌ها، بيانيه مأموريت، چشم‌انداز، هدف‌هاي كلان، راهبردهاي كلان، هدف‌هاي عملياتي و راهكارها، چارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين.
اين يك كار خوب و ارزشمند است. اين‌كه عده‌اي از نخبگان، در داخل كشور، بي‌نياز از خارج و بدون وابستگي به غرب‌، نشسته‌اند و يك سند جامع براي آموزش و پرورش نوشته‌اند. اگر چه مي‌دانيم كه اين سند نتوانست به مرحله اجرا برسد، زيرا دولت ترجيح داد برود سراغ سند جهاني يونسكو و در قالب ۲۰۳۰ برنامه عملياتي خود را اجرايي نمايد. به نظر من سند كاملي آمد و از دسته‌بندي‌هايش گمان مي‌كنم با مدل SWOT طراحي شده است. من اين سند را كامل خواندم و با دقت تلاش كردم به صورت نمودار در آورم تا درك آن ساده‌تر باشد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۸۵۶ بار
مطالعه نظرات خوانندگان برايم كمك بزرگي‌ست. اين كمك را دريغ نفرموده، بنويسيد:
خلاصه سند تحول در يك نگاه بسيار كاربردي و مفيد است .سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷
سلام ممنونشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
عاليشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
عاليه كلي و كاملشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
مناسب و مهميكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
ممنون عالييكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مرسي عالي بوديكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مرسي عالي بوديكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مرسي عالي بوديكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
نمودار بودنجمعه ۱۴ دي ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
بسيار عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
آموختندوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷
نمودار سند تحولسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
دانلودسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
دانلود سندسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
ذخيرهسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
راهسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
راهسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
دانلودسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
عاليسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
عاليچهارشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۸
عاليچهارشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۸
عاليدوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
عاليدوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
نمودار سند تحول بنيادين آموزش و پرورششنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
ممنونچهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ممنونچهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ممنونچهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
عاليپنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
عاليپنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
عاليشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
نمودارهايتان برايم جذاب است و اين يكي را تازه پيدا كردمپنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸
نمودار هايتان برايم جذاب است اين يكي را تازه پيدا كردم.پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸
بنده هنوز نخوندمش و اصلا دانلود نميشه نميدونم چرا!پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸
سند تحول براي مدرسهسه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
تحولدوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۸
ممنونيكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
خلاصه نويسي و ذكر مطالب خاص و مفيديكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
دقت در انتخاب مطالب مفيديكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
داريم كار مي كنيمسه شنبه ۲۴ دي ۱۳۹۸
داريم مدرسه مي زنيمسه شنبه ۲۴ دي ۱۳۹۸
مدرسه مي زنيمسه شنبه ۲۴ دي ۱۳۹۸

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها776طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها68براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها23همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1093با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها9تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1068نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN