به نام خدا

نمودار سند تحوّل بنيادين آموزش و پرورش

نوع نوشته: نمودار تحليلي
براي: متفرقه
تاريخ نگارش: ارديبهشت ۱۳۹۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
ابتدا «دستور» توليد سند ذكر شده، شامل فرمايشات امام راحل (ره)، مقام معظم رهبري و مصوّبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. سپس عين همان دسته‌بندي كه در متن سند ذكر شده به عنوان سرشاخه‌هاي نمودار استفاده گشته است؛ مقدمه، كلّيّات، بيانيه ارزش‌ها، بيانيه مأموريت، چشم‌انداز، هدف‌هاي كلان، راهبردهاي كلان، هدف‌هاي عملياتي و راهكارها، چارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين.
اين يك كار خوب و ارزشمند است. اين‌كه عده‌اي از نخبگان، در داخل كشور، بي‌نياز از خارج و بدون وابستگي به غرب‌، نشسته‌اند و يك سند جامع براي آموزش و پرورش نوشته‌اند. اگر چه مي‌دانيم كه اين سند نتوانست به مرحله اجرا برسد، زيرا دولت ترجيح داد برود سراغ سند جهاني يونسكو و در قالب ۲۰۳۰ برنامه عملياتي خود را اجرايي نمايد. به نظر من سند كاملي آمد و از دسته‌بندي‌هايش گمان مي‌كنم با مدل SWOT طراحي شده است. من اين سند را كامل خواندم و با دقت تلاش كردم به صورت نمودار در آورم تا درك آن ساده‌تر باشد.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۳۳۳۸ بار
در نوشتن آن‌چه در ذهن داري ترديد نكن. تك‌تك يادداشت‌ها را شخصاً مي‌خوانم و پند مي‌گيرم:
خلاصه سند تحول در يك نگاه بسيار كاربردي و مفيد است .سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷
عاليشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
عاليه كلي و كاملشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
مناسب و مهميكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
ممنون عالييكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مرسي عالي بوديكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مرسي عالي بوديكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مرسي عالي بوديكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
نمودار بودنجمعه ۱۴ دي ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
بسيار عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
عاليدوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷
آموختندوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷
نمودار سند تحولسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
دانلودسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
دانلود سندسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
ذخيرهسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
راهسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
راهسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
دانلودسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
عاليسه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
عاليچهارشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۸
عاليچهارشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۸
عاليدوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
عاليدوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
عاليجمعه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
نمودار سند تحول بنيادين آموزش و پرورششنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
ممنونچهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ممنونچهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
ممنونچهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
عاليپنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
عاليپنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
عاليشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
نمودارهايتان برايم جذاب است و اين يكي را تازه پيدا كردمپنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸
نمودار هايتان برايم جذاب است اين يكي را تازه پيدا كردم.پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸
سند تحول براي مدرسهسه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
تحولدوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۸
ممنونيكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
خلاصه نويسي و ذكر مطالب خاص و مفيديكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
دقت در انتخاب مطالب مفيديكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
داريم كار مي كنيمسه شنبه ۲۴ دي ۱۳۹۸
داريم مدرسه مي زنيمسه شنبه ۲۴ دي ۱۳۹۸
مدرسه مي زنيمسه شنبه ۲۴ دي ۱۳۹۸
براي مدرسه مي خوامدوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
در سايت ديدمشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹
مي خواهم تغيير كنميكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹
پيشرفتيكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹
پيشرفتيكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹
آگاهيدوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
خوبيكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹
بسم اللهپنجشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۹
آزمون استخداميپنجشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۹
ايرانشنبه ۳ آبان ۱۳۹۹
تحقيقچهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹
بسم الله الرحمن الرحيمچهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹
برايه دانشگاهجمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۹
نموداريكشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹
عنوان و اعتماددوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹
كار بسيار خوبي استدوشنبه ۲۹ دي ۱۳۹۹
سلامتي باشدپنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹
زيباييسه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
خلاصه وكاملچهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
عاليشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
نموداري بودنشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
نموداريشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
نمودار شكل است و مفاهيم قابل يادگيريشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰
ممنونپنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
فلوچارت شدن سند تحول بنيادين كار ارزشمندي بوده است. تشكرپنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
تشكرپنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
زيباجمعه ۴ تير ۱۴۰۰
خوبپنجشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۰
سلام ممنونشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۰
سلام ممنونشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۰
پايان نامهيكشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰
پايان نامهيكشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰
عاليچهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۰
نمودار سند تحول بنيادينجمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰
لطفتون مستدامچهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰
معلممدوشنبه ۶ دي ۱۴۰۰
خوب بودشنبه ۲۵ دي ۱۴۰۰
نموداري بودن آنچهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
سنددوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰
سنددوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰
سنددوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰
براي كار تربيتي در مدرسهسه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
تحقيق و ارائهشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۱
چارت سند تحولدوشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱
خلاصه و جالب بودندوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
جالبدوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
جالبدوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
جامع بودندوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
عاليسه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
همه مواردجمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱
عاليدوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱
خوبهدوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱
آزمون مصاحبه استخداميپنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱
ممنونپنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱
تشكرپنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱
خلاصه بودندوشنبه ۲۰ تير ۱۴۰۱
علمسه شنبه ۲۱ تير ۱۴۰۱
بسيار عالييكشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱
آموزشچهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
آموزشچهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
بسيار عالييكشنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۱
خوبيكشنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۱
سلام بر بزرگواران ، اين فايل رو جهت مطالعه اوليه مي خوامچهارشنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۱
با سلام و تشكر بسيار در راستاي شغل مهم معلمي نياز به شناخت و دانلود اين فايل دارمپنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
درود پيشتر توضيحات نوشتمپنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
براي بكار گيري مطالب طرح تجول در امور پرورشي وفرهنگي مدارسپنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱
بكارگيري مطالب سند تحول براي مباحث فرهنگي وپرورشي در مدارسپنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱
ممنونپنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
عاليپنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
تصويرشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱
خوبدوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱
براي اجراپنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
دمت گرم حاجيجمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
متن جالبجمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
متن جالبجمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
نمودار جالبجمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱
خوبچهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
خوبشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
دسته بندييكشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
دسته بندييكشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
عالي خداقوتيكشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
بسيار منسجم و عالييكشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
عاليسه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
عاليسه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
عاليچهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
عاليچهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
نموداري بودنيكشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
سند تحول بنيادينسه شنبه ۱ فروردين ۱۴۰۲
سند تحولسه شنبه ۱ فروردين ۱۴۰۲
خلاصه و مفيد بودن انپنجشنبه ۳ فروردين ۱۴۰۲
سند تحولپنجشنبه ۳ فروردين ۱۴۰۲
عاليپنجشنبه ۳ فروردين ۱۴۰۲
خوبهپنجشنبه ۳ فروردين ۱۴۰۲
سندجمعه ۴ فروردين ۱۴۰۲
جزوهجمعه ۴ فروردين ۱۴۰۲
عكسجمعه ۴ فروردين ۱۴۰۲
سندجمعه ۴ فروردين ۱۴۰۲
نمودار سند تحولدوشنبه ۷ فروردين ۱۴۰۲
خداخيرتون بده گره از كارتون باز كن عالي بوددوشنبه ۷ فروردين ۱۴۰۲
عنواندوشنبه ۷ فروردين ۱۴۰۲
عنواندوشنبه ۷ فروردين ۱۴۰۲
آزموندوشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۲
عالي بوددوشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۲
عاليجمعه ۱۸ فروردين ۱۴۰۲
عالييكشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۲
عنوانچهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۲
در حالت نموداري فهم مطلب عالي هستپنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۲
عالي هسپنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۲
فهم سريعپنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۲
خوبهپنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۲
براي ازمون اسنخدامي ميخام بخونميكشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۲
خلاصه بودندوشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۲
عاااااليدوشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۲
عاليدوشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۲
خوبدوشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۲
مرسيدوشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۲
خلاصه بودندوشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۲
مفيدجمعه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۲
عاليسه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲
نمودار سند تحول بنيادينپنجشنبه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۲
سلامپنجشنبه ۷ ارديبهشت ۱۴۰۲
طراحي سايتشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲
نمودار درختيسه شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲
سلام عليكم. سند تحول نقشه راه تحول در نظام آموزش و پرورش كشور هست كه حضرت آقا فرمودند ريل گذاري براي به مقصود رساندن آموزش و پرورش است. براي مطالعه مي خواهم ابتدا نگاهي نموداري داشته باشم بههمين دليل فايل را دانلود مي كنمچهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲
مختصر و مفيد بودنششنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲
عاليجمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
خلاصه بود مختصر ومفيدچهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
عاليشنبه ۱۰ تير ۱۴۰۲
تحول نظام آموزشيشنبه ۱۰ تير ۱۴۰۲
سلام و تشكرشنبه ۱۰ تير ۱۴۰۲
عالييكشنبه ۱۱ تير ۱۴۰۲
خلاصهچهارشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۲
آزمونجمعه ۱۶ تير ۱۴۰۲
نمودار بودن آن خوب بود.سه شنبه ۲۰ تير ۱۴۰۲
خيلي با ارزشچهارشنبه ۲۱ تير ۱۴۰۲
خيلي با ارزشچهارشنبه ۲۱ تير ۱۴۰۲
با ارزش و عالي طيب اللهچهارشنبه ۲۱ تير ۱۴۰۲
دسترس بودنسه شنبه ۲۷ تير ۱۴۰۲
سلامسه شنبه ۲۷ تير ۱۴۰۲
اهميت آموزش پرورشچهارشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۲
ممنون ازتونشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۲
تشكرشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۲
خيلي عالي استيكشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲
سلام ممنونيكشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲
سلام وقت بخير ممنون از لطف تانيكشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲
سلام وقت بخير ممنون از لطف تانيكشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲
سلام وقت بخير ممنون از لطف تانيكشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲
جهت مرور اين سند تصميم به دانلود گرفتمپنجشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۲
نموداريپنجشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۲
نخوه دسته بنديشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲
دسته بندي مناسب.اما كاش يه گرافيك بهتر داشت كه راحت تر تفكيك ميشدنشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲
دسته بنديشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲
موفقيتشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲
موفقيتتشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲
دبير علومشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲
بسيار عالييكشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲
من مي خواهم يگ معلم بشوم.يكشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲
تشكرپنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
باتشكرپنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
باتشكرپنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
باتشكرپنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
خلاصه بودن سند و ايجاد نقشه ذهني درباره سندجمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲
آزمونجمعه ۱۰ شهريور ۱۴۰۲
اهميت فهم و اجراي سند تحوليكشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
لازمش دارمدوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲
لازمش دارمدوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲
تشكرسه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
استفاده در كارگاهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
خوبهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
نموداردوشنبه ۲۵ دي ۱۴۰۲
نموداردوشنبه ۲۵ دي ۱۴۰۲
با سلام به دنبال بررسي سند تحول در راستاي مباحث عدالت و شايسته سالاري نياز به بررسي سند به صورت نموداري داشتم كه الحمدلله اين زحمت توسط شما انجام شده. خدا به شما خير بدهدسه شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲
نحوه دانلود مطلبجمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲
عاااليه همش يه جا به صورت چارتبنديجمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲
ازمونشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
رهبر انقلابدوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
براي فهم بهترجمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
بدليل نظم دهي به ساختار ذهني و يادگيري راحت تر سنددوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
بنام خداچهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
عاليپنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
سند تحولپنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
عاليپنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
عاليپنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
سلامشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
دانلوديكشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
دانلوديكشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
خلاصه كاربرديدوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1365با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN