به نام خدا

نمودار مدل‌سازي

نوع نوشته: نمودار تحليلي
براي: انديشكده علم ساجد لله
تاريخ نگارش: ارديبهشت ۱۳۹۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
هفت شاخه اصلي در اين نمودار وجود دارد كه به ترتيب شامل اين موارد مي‌شود: مدل، نظريه مدل، مدل‌سازي، مدل‌سازي علمي، شبيه‌سازي، انواع، روش مدل‌سازي.
استاد حسيني (ره) مدل را به «ساده‌سازي شيء متغيّر» تعريف كرده‌اند. مدل‌سازي جايگزين مناسبي براي انتزاع مفاهيم است. در روش انتزاعي، منطق صوري، هر ماهيتي را به جنس و فصل تجزيه مي‌كنيم. جنس و فصل هم جداگانه تعريف مي‌شوند و نحوه ارتباط آن‌ها با هم اصلاً موضوع بحث نيست. اگر چه اصالت ماهيت،‌ واقعيت خارجي را تركيبي از ماده و صورت مي‌داند كه ماده متناظر با جنس و صورت متناظر با فصل است. ولي تلاش نمي‌كند و قادر هم نيست تا نسبت ميان ماده و صورت و وضعيت تركيبي آن‌ها را مورد توجه قرار دهد. در اين روش ما نمي‌توانيم واقعيت را به درستي درك نماييم. اما در روش مدل‌سازي، در حقيقت ما عناصر محوري، آن اجزايي از واقعيت كه نقش مهم‌تري دارند را حفظ مي‌كنيم و از قسمت‌هاي فرعي صرف نظر مي‌نماييم. با اين ترتيب يك نمونه ساده شده از واقعيت در ذهن خود مي‌سازيم كه بهتر مي‌توانيم روابط ميان اجزاي آن را تحليل و توصيف كنيم. در اين نمودار نظريات فرهنگستان ذكر نشده، ولي هر چه مي‌توانستم نظرياتي كه در منابع ديگر يافتم را درج نمودم.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۲۲۸۸ بار
دو روز انسان نبايد مانند هم باشد. با نوشتن نظر خود، كمك كنيد متفاوت از ديروز باشم:
تشكرسه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
تشكرسه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
تشكرسه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
مدلجمعه ۱۶ شهريور ۱۳۹۷
بسم اللهچهارشنبه ۲۶ دي ۱۳۹۷
ممنونشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
مهمهدوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸
جذابيت مدلچهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
نمودار مدل‌سازيدوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹
عنوان و جامعيتسه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
عنوانسه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
عنوانسه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
عنوانسه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
خواندن كتاب تحول در رياضيات لازمه تحول در علوم انسانيجمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹
مدلشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۰
علاقهدوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰
اهميتدوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰
يا زهراشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
محمدباقر سليمي هستم. من رياضي را با مدل، تعريف كرده‌ام! مدل را من خيلي كلي‌تر از نظر استاد حسيني رحمة الله عليه گرفته‌ام.جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱
سلامدوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱
جدولجمعه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۲
عاليدوشنبه ۵ تير ۱۴۰۲
به مدل سازي علاقه دارمدوشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۲
جالبپنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN