به نام خدا

نمودار فلسفه شدن و هگل

نوع نوشته: نمودار تحليلي
براي: انديشكده علم ساجد لله
تاريخ نگارش: فروردين ۱۳۹۶ هجري شمسي
تعداد صفحات: ۱
دو بخش اصلي دارد؛ منظور هگل از فلسفه شدن و نقد شهيد مطهري بر فلسفه شدن. در قسمتي ديگر، كليه فيش‌هاي جمع‌آوري شده به عنوان «منابع» درج گرديده‌اند.
به گمانم نخستين بار در كتاب «ماركسيست» شهيد مطهري (ره) اين اصطلاح را ديدم؛ «فلسفه شدن». شهيد در آن‌جا حملات شديدي كرده و اصلاً منكر آن مي‌گردد. در مقابل، استاد حسيني (ره) به شدّت دنبال فلسفه شدن اسلامي‌ست. او معتقد است كه فلسفه بودن يا «هستي‌شناسانه» كافي نيست، فلسفه‌اي كه صرفاً به «چرايي» و «چيستي» مي‌پردازد. زيرا ما دنبال «تحقق»‌ اسلام هستيم و اين از مقوله «تغيير» است و كنترل تغيير نياز به «چگونگي» دارد. يعني همان فلسفه شدن. در اين پروژه، كارفرما خواست تا نسبت فلسفه شدن با هگل را بر رسم.
اين نوشته را مي‌توانيد به صورت رايگان از لينك‌هاي روبه‌رو دريافت نماييد.
دانلود: ۲۴۳۲ بار
نظرتان را شخصاً مي‌خوانم. پس آن‌چه مي‌پنداريد ذيلاً بنگاريد لطفاً، به قصد اصلاح اشتباهاتم:
خوبيكشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
ممنونشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
نمودار فلسفه شدن و هگلدوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹
ممنونشنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
علاقه به فهم فلسفه شدندوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹
شدنشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۰
ريشه اين فكر و اين تقسيم‌‌‌‌‌بندي، يك طرز تفكر اصالتماهيتي است بدون اينكه مسأله اصالت ماهيت و اصالت وجود برايشان مطرح باشدشنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۰
فلسفه شدندوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰
جالب استسه شنبه ۲۲ تير ۱۴۰۰
پژوهشسه شنبه ۲۲ تير ۱۴۰۰
مربيسه شنبه ۲۲ تير ۱۴۰۰
مربيسه شنبه ۲۲ تير ۱۴۰۰
مطالعهيكشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
تبارك اللهچهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰
عاليدوشنبه ۵ تير ۱۴۰۲
جالبپنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲
نظرتان را بدانمدوشنبه ۱۱ دي ۱۴۰۲

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1366با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN